คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน เผยยอดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำทะลุ 480 ล้าน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน เผยยอดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำทะลุ 480 ล้าน

นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้เปิดเผยว่า ทาง พพ.ได้เร่งเดินหน้าแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ซึ่งอยู่ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) โดยมีมาตรการที่สำคัญคือ โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน ซึ่งทาง พพ. ได้ร่วมกับ 8 สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตน้ำแข็ง ธุรกิจห้องเย็น และกลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่มีเครื่องจักรที่มีอายุการใช้งานมานาน ให้นำเงินไปลงทุนจัดหาหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงาน

ซึ่งผลจากการดำเนินการจนถึงปัจจุบัน พบว่า มีผู้ประกอบการตามกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ และได้ยื่นข้อเสนอเพื่อพิจารณาทั้งสิ้น 21 ราย โดยจะสามารถปล่อยสินเชื่อได้ประมาณ 480 ล้านบาท โดยคิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่จะประหยัดได้ประมาณ 23 ล้านหน่วยต่อปี เกิดผลประหยัดเงินประมาณ 86 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ทาง พพ.ได้ตั้งเป้าหมายปล่อยเงินกู้ภายในปี 2559 จำนวน 1,846 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณรวมของโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน ปีงบประมาณปี 2558 และปี 2559 มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 4,489 ล้านบาท

สำหรับรายละเอียดของโครงการเงินหมุนเวียนฯ นี้ จะเป็นไปในลักษณะของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำไม่เกิน 3.5% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินข้อเสนอละ 50 ล้านบาท มีระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 5 ปี เพื่อให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ และปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานสูง เป็นต้น

ที่มา หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Leave a comment