คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

กรุงศรีจ่อขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้าน

หลังจากที่เศรษฐกิจโลกรวมถึงประเทศไทยอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยมายาวนาน ปัจจุบันแนวโน้มทางเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น ผู้คนเริ่มมีความมั่นใจในสภาวะเศรษฐกิจและเริ่มจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นตัวชึ้วัดเศรษฐกิจตัวหนึ่งก็เริ่มมีแนวโน้มที่ดี

ล่าสุด นายณัฐพล ลือพร้อมชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี ทำให้คาดว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยปีนี้จะเติบโตราว 6 – 10 % หรือเทียบได้กับการปล่อยสินเชื่อใหม่ 6 – 7 แสนล้านบาท

ในส่วนของสินเชื่อคงค้างเติบโต 6-8% จากปี 60 ที่มียอดสินเชื่อคงค้าง 3.52 ล้านบาท มาเป็น 3.72 – 3.79 ล้านบาท

ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้นั้น สินเชื่อบ้านของธนาคารกรุงศรีอยุธยามียอดปล่อยเงินกู้เติบโต 6% จากเป้าหมายทั้งปี 11% หรือคิดเป็นยอดสินเชื่อปล่อยใหม่ 63,000 ล้านบาท และสินเชื่อคงค้างอยู่ที่ 240,000 ล้านบาท

สำหรับอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าเร่งตัดสินใจซื้อบ้านเร็วขึ้น โดยคาดว่าในเดือนสิงหาคม 2561 นี้ ธนาคารจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น

ในแง่ของแคมเปญเงินกู้ซื้อบ้านของธนาคารนั้น ธนาคารมีสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี ซึ่งคิดดอกเบี้ยต่ำกว่า 3% ซึ่งคาดว่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

ส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL ของธนาคารในช่วง 3 ปีที่ผ่านมานั้นไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นและสำหรับปีนี้ทางธนาคารคาดว่าจะรักษาระดับ NPL เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยให้อยู่ที่ระดับต่ำกว่า 2.4 – 2.6%

Leave a comment