คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

การกู้ยืมเงินคืออะไร

การกู้ยืมเงินคืออะไร

ไม่ว่าคุณจะยืมเงินประเภทไหน ไม่ว่าธนาคารหรือเจ้าหนี้เงินก็จะเป็นใคร และไม่ว่าเค้าจะเรียกชื่อว่าเป็นเงินกู้อะไร ก็หนีไม่พ้นเรื่องหลักๆ อยู่ 3 อย่าง คือ ดอกเบี้ย ระยะเวลา และสินทรัพย์ค้ำประกัน (ยกเว้นว่าคุณเดือดร้อนจนไม่สนใจว่าอัตราดอกเบี้ยเค้าจะขูดรีดอย่างไร)

อัตราดอกเบี้ย

คงไม่ปฏิเสธว่านอกจากวงเงินกู้แล้ว สิ่งที่คุณสนใจมากที่สุดคืออัตราดอกเบี้ย ทำไมถึงต้องมีระบบดอกเบี้ย ดอกเบี้ยคืออะไรท่านทราบหรือไม่

เมื่อท่านกู้ยืมเงินของคนอื่นมาใช้ไม่ว่าเพราะเหตุใด มันคือการนำเงินของคนอื่นมาเพื่อสร้างโอกาสของคุณเอง เช่นซื้อเครื่องเสียงชิ้นใหม่เป็นต้น โดยคุณสัญญาว่าจะชดใช้เงินคืนให้จากรายได้ในอนาคตของคุณ และคุณยอมจ่ายค่าเสียโอกาสของเจ้าของเงินตามอัตราที่ตกลงกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่คุณยืมมา ระยะเวลา และความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และนั่นคือที่มาของคำว่าดอกเบี้ย

หากอัตราดอกเบี้ยคงที่ก็แปลว่าไม่ว่าอัตรดอกเบี้ยในตลาดจะผันแปรไปอย่างไร อัตราก็ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาของการกู้เงินก้อนนั้น และอีกความหมายหนึ่งก็คือว่าคุณไม่ต้องต่อรองให้เสียเวลา ยังไงๆ อัตราดอกเบี้ยก็ไม่มีวันเปลี่ยน โดยมากจะเป็นเงินกู้ยืมผ่านบัตรเครดิต บัตร first choice บัตร อิออน หรือเงินกู้ในระบบอื่นๆบางประเภท

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว อันนี้แปลว่าเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเงินของตลาดในขณะนั้น โดยทั่วไปจะอ้างอิงกับอัตรา MLR (Minimum Lending Rate) หรือ GLR (General Lending Rate) แล้วแต่ว่าสถาบันการเงินไหนจะเรียกว่าอย่างไร โดยมากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้าน หรือเพื่อการลงทุน เช่นบางธนาคารให้กู้ซื้อบ้านที่ MLR – 1.5 % แต่หากกู้เพื่อเครื่องอุปโภคบริโภคก็คิดที่ MLR + 2 % เป็นต้น

วิธีการคิดอัตราดอกเบี้ยก็อาจจะมีผลถึงจำนวนดอกเบี้ยที่คุณจ่ายจริงเป็นอย่างมาก หากการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบตายตัว (ไม่ลดต้นลดดอก) อัตราที่แท้จริงแล้วอาจจะสูงมาก

หลักประกัน

เงินกู้ยืมนั้นมีอยู่ 2 ประเภทด้วยกันคือเงินกู้ยืมแบบมีหลักประกันและเงินกู้ยืมแบบไม่มีหลักประกัน โดยทั่วไปเงินกู้ยืมที่มีหลักประกันเช่นการนำเอาที่ดินไปค้ำประกัน หรือการนำทรัพย์สินไปค้ำประกัน (เช่นการจำนำ) จะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการกู้ยืมที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (เช่นบัตรเครดิต) สาเหตุเพราะเงินกู้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนั้นเป็นการทำให้ผู้ให้กู้อุ่นใจว่า หากคุณไม่ยอมจ่ายหนี้ตามข้อตกลง ผู้ให้กู้สามารถยึดเอาทรัพย์สินนั้นเพื่อชำระหนี้หากไม่ทั้งหมดก็เป็นบางส่วน

ระยะเวลา

คือระยะเวลาในการกู้ยืมเงินหรือระยะเวลาที่ผู้กู้ต้องชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจนหมด เช่นกู้ยืมเงินซื้อรถ (เช่าซื้อ)เป็นระยะเวลา 36 งวด (3 ปี) แต่การกู้ยืมในบางกรณีไม่มีระยะเวลา เช่นบัตรเครดิตเป็นต้น คุณจะต้องจ่ายดอกเบี้ยตราบเท่าที่คุณยังเป็นหนี้อยู่ในกรณีที่คุณชำระเงินขั้นต่ำทุกงวด การกู้ยืมบางประเภท เช่นบัตรชำระสินค้าเงินผ่อนยิ่งระยะเวลาในการผ่อนนานขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็อาจจะสูงขึ้น ซึ่งก็แล้วแต่แนวโน้มดอกเบี้ยในอนาคตว่าจะสูงขึ้นหรือไม ่แต่อาจจะไม่ต่างกันมากเพราะอัตราดอกเบี้ยปกติก็สูงอยู่แล้ว

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ยืมทุกประเภทไม่ว่าจะมีชื่อเรียกว่าอย่างไร จะเป็นเงินกู้นอกระบบ ในระบบ จำนำ จำนอง หรือกู้ยืมแบบมีคนค้ำประกัน

Leave a comment