คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

กำลังซื้อของคุณมีเท่าไหร่

กำลังซื้อของคุณมีเท่าไหร่

แม้ว่าบ้านที่คุณต้องการจะซื้อมีราคาสมมุตว่า 2 ล้าน และธนาคารประเมินราคาบ้านให้คุณ 2 ล้าน แล้วให้กู้ 90% ของราคาประเมินซึ่งอยู่ที่ 1.8 ล้านบาทก็ตาม แต่ยอดเงินทึ่คุณจะกู้ได้จริงๆนั้นขึ้นอยู่กับสถานะและรายได้ของคุณอีกด้วย ดังนั้นคุณอาจจะกู้ได้จริงไม่ถึงจำนวนดังกล่าวก็ได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะอาชีพที่คุณทำอยู่ หากคุณรับราชการซึ่งถือเป็นงานที่มั่นคง (แต่เงินเดือนน้อย) บางธนาคารอาจจะให้คุณกู้ได้ถึง 30-40 เท่าของเงินได้รายเดือน ถ้าหากว่าลักษณะอาชีพคุณไม่ค่อยมั่นคง ธนาคารก็จะประเมิณวงเงินกู้ลดหลั่นลงตามสมควร โดยเฉลี่ยแล้วธนาคารจะให้กู้ที่ประมาณ 25-30 เท่าของเงินเดือน

ตัวแปรที่สำคัญนอกจากรายได้และเงินออมแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆเช่น สภาพคล่องของสถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในขณะนั้น ตลอดจนเงื่อนไขการกู้ยืมต่างๆ เมื่อธนาคารให้วงเงินกู้มาแล้ว บวกกับเงินเก็บของท่านจำนวนหนึ่ง ก็จะรวมเป็นราคาบ้านที่ท่านสามารถจะซื้อได้

จะต้องระดมเงินสดสักเท่าไหร่

ถึงแม้ว่าความสามารถในการซื้อบ้านจะขึ้นอยู่กับรายได้โดยตรง แต่ไม่ได้หมายความว่าท่านจะซื้อบ้านได้ทันที เพราะสถาบันการเงินจะให้คุณกู้แค่ประมาณ 70-90 % ของราคาประเมิณเท่านั้น บางครั้งราคาขายอาจจะมากกว่าราคาประเมิณไปหลายแสนบาท ท่านก็จะต้องหาเงินมาชดเชยส่วนต่าง 10-20 % บวกกับส่วนที่เกินราคาประเมิณ

เท่ากับว่าคุณจะต้องมีเงินเก็บสะสมไว้ประมาณ 10 – 30 % ของราคาบ้านที่คุณคิดจะซื้อ เช่นบ้านราคา 2 ล้านบาท คุณก็จะต้องมีเงินเก็บไม่ต่ำกว่า 400,000 บาท ถึงจะซื้อได้ อีกทั้งกว่าจะเข้าอยู่ได้ท่านจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ทั้งของสถาบันการเงิน สำนักงานที่ดิน ค่าสาธารนูปโภค ค่ามิเตอร์ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ อีกด้วย

Leave a comment