คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

ข่าวสรรพากร เก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ อย่าเพิ่งตกใจ แค่ปรับเปลี่ยนวิธีแจ้งเท่านั้น

หลังจากมีการนำเสนอข่าวออกมาถึงหลักเกณฑ์ใหม่ในการแจ้งข้อมูลรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ไปยังกรมสรรพกร ทำให้เกิดความวิตกกังวลในหมู่ประชาชนว่าจะมีการเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มเติมหรือไม่

เนื่องจากที่ผ่านมา จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีออมทรัพย์กรณีได้รับดอกเบี้ยทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท ส่วนบัญชีเงินฝากประจำนั้นจะมีหักภาษีดอกเบี้ยไปล่วงหน้าแล้วแม้จะมียอดดอกเบี้ยรวมกันเท่าใดก็ตาม

ล่าสุดสรรพากรแจ้งว่า หลักเกณฑ์ในการเก็บภาษีนั้นยังเหมือนเดิม คือถ้าได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท ก็ไม่ต้องเสียภาษี

แต่ส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือ การแจ้งรายรับดอกเบี้ยจากเดิมเจ้าของบัญชีเป็นผู้ไปยื่นแสดงรายการกับสรรพกรเองว่าได้รับดอกเบี้ยรวมกันเท่าใด เกิน 20,000 บาท หรือไม่ ทำให้เกิดช่องโหว่ที่สรรพากรไม่สามารถเรียกเก็บภาษีได้แม้บุคคลนั้นจะมีรายได้จากดอกเบี้ยเกิน 20,000 บาทก็ตาม

นั่นเพราะระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้าถึงบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จำนวน 80 ล้านบัญชีโดยประมาณของประชาชนทั่วไปได้ ต้องอาศัยการสมัครใจแจ้งของผู้มีรายได้จากดอกเบี้ยเอง

สำหรับหลักเกณฑ์ใหม่ก็คือ ให้ผู้ถือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไปแจ้งความประสงค์กับธนาคารที่ตนเองมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อยู่ว่าให้ทางธนาคารส่งข้อมูลรายได้ที่เป็นดอกเบี้ยไปยังกรมสรรพากรโดยตรง เพื่อกรมสรรพากรจะได้รวบรวมข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์จากทุกบัญชี ทุกธนาคาร และจะได้เรียกเก็บภาษีได้

โดยคนที่ไม่ดำเนินการดังกล่าว คือการยินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูล ก็จะถูกหักภาษีตั้งแต่บาทแรกที่ได้รับ เพื่อป้องกันพวกที่ทำเป็นไม่รู้ ไม่ดำเนินการตามที่กรมสรรพากรต้องการนั่นเอง

ทั้งนี้ทั้งนั้น หากเราโดนหักภาษีไปแล้ว เนื่องจากไม่ได้แจ้งยินยอมตามวิธีการที่ว่า เราก็สามารถขอเงินคืนได้ภายหลังจากกระบวนการขอคืนภาษีเงินได้ผ่านการยื่นแบบรายการเสียภาษีเงินได้นั่นเอง

Leave a comment