คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

ข้อแนะนำในการเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยเดิมเพื่อไปซื้อประกันภัยฉบับใหม่

ข้อแนะนำในการเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยเดิมเพื่อไปซื้อประกันภัยฉบับใหม่

ผู้ถือกรมธรรม์หลายท่านอาจจะรู้สึกว่า กรมธรรม์ที่เปิดขายรุ่นใหม่ๆ มีความน่าสนใจและน่าจะให้สิทธิประโยชน์ที่สูงกว่า และมักคิดว่ากรมธรรม์ที่ซื้อมานานแล้วน่าจะมีมูลค่าเงินสดที่สูง อยากจะเวนคืนกรมธรรม์เก่าเพื่อนำเอาเงินมาซื้อกรมธรรม์ใหม่ ซึ่งประเด็นนี้มีข้อคิดอยู่หลายกรณีด้วยกัน

ข้อคิดเหล่านี้ควรจะนำไปพิจารณาหากท่านต้องการเวนคืนกรมธรรม์เก่าเพื่อไปซื้อประกันภัยฉบับใหม่ เนื่องจากท่านอาจจะเสียสิทธ์หลายอย่าง ซึ่งผู้ขายบางรายอาจจะแจ้งให้ท่านทราบไม่หมด กระตุ้นให้ท่านเวนคืนกรมธรรม์เก่าเพื่อหวังค่าคอมมิชชั่นจากกรมธรรม์ฉบับใหม่เท่านั้น

ท่านจึงควรนำประเด็นเหล่านี้มาพิจารณาในการตัดสินใจ

– จำนวนเงินเวนคืนที่จะได้รับนั้น จะเป็นจำนวนเงินที่น้อยกว่าเบี้ยประกันที่ได้จ่ายไปแล้ว โดยเฉพาะหากเพิ่งทำประกันชีวิตไปเพียงไม่กี่ปีแล้วท่านเวนคืน อาจจะได้เงินไม่ถึงครึ่งหนึ่งของที่จ่ายไปแล้วด้วยซ้ำ

– เนื่องจากเวลาที่ผ่านไปนั้น อายุของท่านจะมากขึ้น ผู้เอาประกันภัยจึงต้องจ่ายเงินจำนวนมากขึ้นหากซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่

– ผู้เอาประกันอาจจะเสียโอกาศในการได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างการยกเลิกและซื้อประกันภัยฉบับใหม่

– การทำประกันภัยฉบับใหม่ ผู้เอาประกันจะต้องเปิดเผยและแสดงข้อมูลความจริงต่อบริษัทใหม่ หากแถลงไม่ครบบริษัทอาจใช้สิทธิโต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยได้ หรือยกเลิกประกันภัยฉบับใหม่ได้ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ระยะเวลาการรอคอยต่างๆ ก็อาจจะต้องเริ่มนับใหม่ เช่นท่านอาจจะไม่สามารถเคลมประกันได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังจากซื้อประกันภัยฉบับใหม่

ที่มา สำนักงาน คปภ ภาพประกอบจาก สยามธุรกิจ

Leave a comment