คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

คปภ.เตรียมส่ง”ประกันอุบัติเหตุสงกรานต์สุขใจ” จ่าย 100 คุ้มครองสูงสุด 1 แสน

คปภ.เตรียมส่ง”ประกันอุบัติเหตุสงกรานต์สุขใจ” จ่าย 100 คุ้มครองสูงสุด 1 แสน

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า ตามที่ภาครัฐได้มีนโยบายให้ความสำคัญเรื่องการดำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนน และได้กำหนดให้ปี พ.ศ. 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางท้องถนนของประเทศไทย โดยได้ตั้งเป้าหมายลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือ 10 คนต่อประชากร 100,000 คนให้ได้ ในปี พ.ศ. 2563 ตามกรอบเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ ที่ได้กำหนดให้ความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ทางสำนักงาน คปภ. จึงได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการประกันภัย และการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โดยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีกรอบในการดำเนินการร่วมกันใน 4 บทบาทหลักคือ

– การร่วมกันรณรงค์ ส่งเสริมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามแผนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน

– การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถภาคบังคับ และการประกันภัยสำหรับรายย่อย

– การให้คำแนะนำที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

– การประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล และให้ความร่วมมือระหว่างกันในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้ความร่วมมือกับรัฐในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและเห็นความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือ

เพื่อเป็นการต่อยอดความสำเร็จของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจเมื่อช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา อีกทั้งเพื่อต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ปี 2559 ที่กำลังจะมาถึง สำนักงาน คปภ. ได้จัดทำประกันภัยรายย่อย ภายใต้ชื่อ”กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุสงกรานต์สุขใจ” หรือประกันภัย 100 ขึ้นมา

สำหรับประกันภัยนี้ ผู้เอาประกันจ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 100 บาทต่อกรมธรรม์ ซึ่งจะให้ความคุ้มครองกรณีสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 100,000 บาท โดยประชาชนสามารถซื้อได้คนละไม่เกิน 2 กรมธรรม์ ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 30 เมษายน 2559 โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี ซึ่งจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไป

ที่มา manager.co.th
ภาพ mthai.com

Leave a comment