คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

ชาวต่างชาติ กู้เงินกับสถาบันการเงินของไทยได้หรือไม่

ชาวต่างชาติ กู้เงินกับสถาบันการเงินของไทยได้หรือไม่

ด้วยประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวรวมทั้งเป็นศูนย์กลางอุตสหกรรมขนาดใหญ่หลายประเภทสำหรับภูมิภาคนี้ ทำให้มีชาวต่างชาติเข้ามาอาศัย ทำงาน หรือท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ชาวต่างชาติบางส่วนอาจจะต้องการกู้เงินกับสถาบันการเงินของไทยเนื่องจากมีรายได้ประจำอยู่แล้ว

การกู้เงินของชาวต่างชาตินั้นสามารถกระทำได้ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของเงินกู้ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรบ้าง เช่นอาจจะกู้เงินซื้อบ้าน อาจจะเป็นบ้านเดี่ยวหรือคอนโดก็ได้ หรืออาจจะต้องการกู้เงินเพื่อการอื่นเช่นซื้อรถยนต์ หรือเพื่อการลงทุนในกิจการต่างๆเป็นต้น

ในปัจจุบันนี้ชาวต่างชาติสามารถกู้เงินธนาคารได้ไม่ยุ่งยากอีกต่อไป เนื่องจากหลายๆธนาคารต่างก็เริ่มผ่อนคลายความเคร่งครัดในการปล่อยเงินกู้ให้กับชาวต่างชาติ

การกู้เงินซื้อคอนโดมิเนี่ยม

ตามกฏหมายแล้วชาวต่างชาติสามารถซื้อห้องในคอนโดได้แล้ว แต่มีกำหนดว่าในคอนโดนั้นๆจะต้องมีชาวต่างชาติเป็นเจ้าของห้องไม่เกิน 50% การที่ชาวต่างชาติจะตัดสินใจซื้อคอนโดจึงอาจจะต้องมีการศีกษาข้อกฏหมายให้เคร่งครัดก่อนเนื่องจากกฏหมายการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในไทยนั้นค่อนข้างจำกัดสิทธิ์ชาวต่างชาติอยู่มาก

หากตนเองซึ่งเป็นชาวต่างชาติตรวจสอบแล้วว่ามีสิทธิ์ในการซื้อหาคอนโดมิเนี่ยมได้ ก็สามารถยื่นขอสินเชื่อจากธนาคารได้เช่นกัน แต่กระบวนการอาจจะยุ่งยากซับซ้อนกว่ากรณีที่คนสัญชาติไทยซื้อ

และที่ต้องพิจารณาอีกอย่างหนึ่งก็คือ ธนาคารมักจะไม่ปล่อยกู้ซื้อคอนโดที่อัตรา 100% แต่จะปล่อยเงินกู้ที่อัตราประมาณ 70 – 80% ของยอดที่ขอกู้เท่านั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นกู้จะต้องมีคุณสมบัติทางการเงินในการชำระคืนได้ตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารที่จำเป็นสำหรับการยื่นกู้เงินธนาคารของชาวต่างชาติ

เอกสารสำคัญในการยื่นขอกู้เงินกับสถาบันการเงินก็คือ วีซ่า ที่ยังไม่หมดอายุ และใบอนุญาตการทำงาน (Work permit) ที่มีอายุเหลืออีกอย่างน้อย 2 ปี สำหรับการยื่นขอกู้ และรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (Bank Statements) เพื่อแสดงถึงรายรับรายจ่ายและยอดเงินคงเหลือในบัญชี

สำหรับเอกสารสำคัญมีดังนี้คือ
เอกสารส่วนตัว
– Passport
– Visa
– Work Permit
– ทะเบียนสมรส (สำหรับผู้ที่สมรสกับคู่สมรสสัญชาติไทย)
เอกสารทางการเงิน
– จดหมายรับรองเงินเดือนจากที่ทำงาน
– สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง
– สลิปเงินเดือน
– สมุดบัญชีเงินฝากอื่นๆ
– รายการเสียภาษีเงินได้
– เอกสารอื่นๆที่แสดงถึงที่มาของรายได้

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆในการกู้เงินจากธนาคารก็คล้ายๆกับกรณีของคนไทย เช่นการอายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระจะต้องไม่เกิน 60 ปี การจะกู้เงินจะต้องมีรายได้เป็น 3 เท่าของยอดเงินผ่อนชำระในแต่ละเดือน การตรวจสอบกับเครดิตบูโรเป็นต้น

ข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นกระบวนการหนึ่งในการวิเคราะห์สินเชื่อของธนาคาร ดังนั้นการปล่อยเงินกู้ของธนาคารให้กับชาวต่างชาตินั้นถือว่าไม่ใช่เรื่องยุ่งยากแต่ประการใดหากทุกอย่างเป็นไปตามกฏหมาย มี work permit หรือ Visa พร้อมรายได้ที่ตรวจสอบได้ ก็สามารถติดต่อสถาบันการเงินใกล้บ้านได้เลย

Leave a comment