คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

ซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศ ต้องตรวจสอบเงื่อนไขให้ดี

สำหรับคนที่ชื่นชอบในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ อาจจะมองถึงความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง และมองหาประกันภัยเพิ่มเติมกรณีเกิดความล่าช้าของเที่ยวบิน กระเป๋าหายระหว่างเดินทาง ซึ่งอยู่นอกเหนือความคุ้มครองของสายการบินนั้นๆ

จุดประสงค์ของคนที่ต้องการซื้อประกันประเภทนี้ส่วนใหญ่แล้วมุ่งหวังการชดเชยที่เห็นผลชัดเจน ก็คงเป็นกรณีเที่ยวบินล่าช้า ทำให้ต้องแผนการเดินทางท่องเที่ยวต้องเปลี่ยนไป เช่น ช้าไป 1 วัน ทำให้โปรแกรมการเที่ยวต้องสั้นลง หรือโดนหักค่ามัดจำที่พักล่วงหน้าเพราะไม่ได้เข้าไปพักในวันนั้น

ส่วนความเสี่ยงอื่นๆในเรื่องสุขภาพ เช่นการเจ็บป่วยหนักแล้วต้องมีการส่งตัวกลับประเทศไทยถือเป็นความเสี่ยงที่ทำให้ต้องคิดซื้อประกันชนิดนี้

ทุกอย่างดูดีไปหมดใช่ไหมครับ แต่ปัญหาจะบังเกิดเอาก็ตอนเวลาเกิดเหตุเที่ยวบินล่าช้าเข้าจริงๆนี่แหละครับ เพราะเมื่อดูรายละเอียดแล้วจะพบว่ากรมธรรม์หลายเจ้าจะชดเชยกรณีอยู่ต่างประเทศเท่านั้น

เที่ยวบินล่าช้าขาออก ประกันไม่คุ้มครองถ้าไม่ครบ 6 ชั่วโมง

มีสมาชิกพันทิพรายหนึ่ง โพสเตือนสมาชิกด้วยกันถึงการซื้อประกันการเดินทางไปต่างประเทศจากผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียง โดยสมาชิกรายนี้ระบุว่า

วันนี้ผมกำลังเดินทางไปโอซาก้า เวลาเดินทางคือ 09:35 ด้วยเที่ยวบิน TR 866 ของ Scoot ครับ และเที่ยวบินดังกล่าว เกิดดีเลย์เป็นเวลา 11:00 เนื่องจาก เที่ยวบินขาเข้ามาล่าช้า และประเด็นหลักของผมเลย ก็คือ ผมได้ซื้อ ประกันการเดินทาง ไปต่างประเทศ ซื้อผ่านช่องทาง App มือถือครับ เลยโทรไปสอบถามกับพนักงาน ของบริษัทประกันรายนี้

พนักงานได้แจ้งว่า ประกันคุ้มครองตอนอยู่ในต่างประเทศเท่านั้น (แต่ผมซื้อประกันการเดินทางไปต่างประเทศ) และได้แจ้งเงื่อนไขของเที่ยวบินล่าช้า ไว้ใน Policy ซึ่งผมได้รับ Policy ของประกันในตอนที่ซื้อไปแล้ว แต่ทำไมเงื่อนไขไม่แจ้งตอนที่กำลังจะทำประกัน ซึ่งหน้า App ไม่มีเงื่อนไขนี้อยู่เลย

สรุปว่าสมาชิกรายนี้ ไม่ได้รับค่าชดเชยใดๆทั้งสิ้น เพราะการล่าช้าจะต้องมากกว่า 6 ชั่วโมงถึงจะได้รับการชดเชย และการที่พนักงานแจ้งว่าจะได้รับการชดเชยกรณีอยู่ต่างประเทศเท่านั้นเป็นความเข้าใจผิดของพนักงานเอง

แต่บางบริษัทประกันในปัจจุบัน จะคุ้มครองก็ต่อเมื่อเดินทางออกจากประเทศไทยไปแล้ว ผู้เอาประกันควรตรวจสอบเงื่อนไขตรงนี้ให้ชัดเจนก่อนซื้อประกันนะครับ

ความล่าช้าของเที่ยวบินคุ้มครองในบางสาเหตุเท่านั้น

บางบริษัทประกันจะมีการระบุไว้ในเอกสารเงื่อนไขคุ้มครองไว้ชัดเจนว่า การล่าช้าที่เกิดจากสาเหตุใดบ้าง โดยผู้โดยสารจะต้องเข้ามาแสดงตน (Check in) ภายในเวลาที่สายการบินกำหนดด้วย

สาเหตุที่เที่ยวบินล่าช้าแล้วเคลมได้
– สภาพอากาศไม่อำนวย
– การทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์การบิน
– การนัดหยุดงาน หรือการปฏิบัติงานอื่นโดยลูกจ้างของสายการบินพาณิชย์หรือสนามบินที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้

นั่นแสดงว่าถ้าเป็นเหตุอื่นๆแม้จะเลย 6 ชั่วโมงเราก็ไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ เช่น สายการบินแจ้งเปลี่ยนเวลาการเดินทาง มีการประท้วงชุมนุมโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงานของสายการบินหรือสนามบินเป็นต้น

หากเกิดเหตุเที่ยวบินล่าช้า ต้องเก็บเอกสารให้มากที่สุด

กระบวนการในการอนุมัติค่าสินไหมจะต้องให้หัวหน้าเป็นผู้อนุมัติ ทางบริษัทประกันเองจึงต้องมีความรอบคอบในการจ่ายค่าชดเชยให้กับกรณีที่เป็นเหตุการณ์สุดวิสัยจริงๆ นั่นแสดงว่าต้องมีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้

พนักงานที่เราติดต่อด้วยจึงต้องนำส่งเอกสารต่างๆให้ครบถ้วน และไม่มีอำนาจในการตัดสินใจว่าจะจ่ายหรือไม่จ่ายจำนวนเท่าใด การรวบรวมเอกสารให้ครบถ้วนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญในการที่จะได้รับค่าชดเชยรวดเร็วหรือไม่

ดังนั้นบริษัทประกันจึงกำหนดให้ผู้ถือกรมธรรม์ ผู้เอาประกัน หรือผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนแล้วส่งหลักฐานต่างๆให้กับบริษัทประกันภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันประสบเหตุการณ์ล่าช้าของเที่ยวบิน พร้อมเอกสารดังนี้

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามที่บริษัทกำหนด
2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย
3. ตั๋วเครื่องบิรและ BOARDING PASS ทั้งหมด
4. จดหมายแจ้งจากผู้ที่มีอำนาจรับผิดชอบต่อการเดินทางเที่ยวนั้นถึงการล่าช้า
5. จดหมายแจ้งจากสายการบินพาณิชย์นั้นๆ ระบุถึงการล่าช้า
6. เอกสารอื่นๆที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น

สรุปได้ว่า เมื่อเกิดเหตุล่าช้าของเที่ยวบินแล้ว ควรรวบรวมเอกสารให้ได้มากที่สุด บางบริษัทจะชดเชยค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง ซึ่งต้องมีใบเสร็จพร้อม เช่นค่าโรงแรม ค่าเดินทาง ค่าอาหาร เป็นต้น

และที่สำคัญเอกสารรับรองจากสายการบินและผู้มีอำนาจรับผิดชอบต่อการเดินทางเที่ยวบินนั้นๆที่จะต้องมีประกอบการยื่นขอชดเชย ซึ่งหากเราเดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วการขอเอกสารต่างๆเหล่านั้นคงทำได้ยาก

อย่างไรก็ตามการซื้อประกันคุ้มครองการเดินทางยังมีความสำคัญในการคุ้มครองในสิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้น แต่เราควรศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนและเก็บเอกสารที่จำเป็นทุกอย่างให้พร้อมเมื่อเกิดเหตุจะดีที่สุดครับ

Leave a comment