คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

ดับบลิวเอชเอกรุ๊ป ร่วมโครงการสินเชื้อไทยพาณิชย์ มุ่งดูดนักลงทุนจีน

ดับบลิวเอชเอกรุ๊ป ร่วมโครงการสินเชื้อไทยพาณิชย์ มุ่งดูดนักลงทุนจีน

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ได้เปิดแถลงข่าวความร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ ภายใต้โครงการสินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินประกอบธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้บริการด้านสินเชื่อและบริการของธนาคารกับกลุ่มนักธุรกิจชาวจีนที่ต้องการลงทุนซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมของเหมราชได้สะดวก รวดเร็ว และสามารถดำเนินธุรกิจได้คล่องตัว เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ในงานเปิดตัวครั้งนี้ นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และนายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือในโครงการสินเชื่อดังกล่าว

Leave a comment