คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

ตำรวจ-คลัง ร่วมกวาดล้างนายทุนเงินกู้นอกระบบ

การกวาดล้างนายทุนเงินกู้นอกระบบยังดำเนินต่อไปอย่างเข้มข้นตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามแหล่งนายทุนเงินกู้นอกระบบและชักจูงให้นายทุนหันมาปล่อยกู้ในระบบมากขึ้นผ่านโครงการพิโคไฟแนนซ์

โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้ร่วมการประชุมติดตามผลการปรามปรามเงินกู้นอกระบบ ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมี พล.ต.อ เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบผู้มีพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำความผิดกฎหมายหนี้นอกระบบจำนวน 762 ราย ตามที่กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลมาจากกระทรวงมหาดไทย

ขณะนี้ทุกหน่วยในพื้นที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการตรวจสอบในเชิงลึก เพื่อดำเนินการตามกฎหมายพร้อมทั้งจะรายงานผลการดำเนินงานให้กระทรวงการคลังทราบต่อไป

โดยในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้น ได้มีการสั่งการให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับดำเนินการกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ให้กู้ยืมแบบผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด โดยให้นำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับฐานความผิดเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้มาบังคับใช้โดยไม่ละเว้น และให้มีการขยายผลไปถึงนายทุนเงินกู้ที่อยู่เบื้องหลังอีกทอดนึงด้วย

ในส่วนของกระทรวงการคลังได้มีการดำเนินการ โดยยึดแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาล เพื่อให้การแก้ปัญหามีความยั่งยืนใน 5 มิติ ได้แก่

1 ดำเนินการจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย
2 เพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ
3 ลดภาระหนี้นอกระบบโดยการไกล่เกลี่ย
4 เพิ่มศักยภาพลูกหนี้นอกระบบ
5 การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

ในขณะเดียวกัน ทางกระทรวงการคลังได้ขอความร่วมมือสำนักงานตำรวจแห่งชาติในสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแบบครบวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การร่วมผลักดันเจ้าหนี้นอกระบบรายใหญ่ที่มีลูกหนี้จำนวนมากเข้าสู่การไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจำจังหวัด

รวมไปถึงการขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบให้หันมาดำเนินธุรกิจสินเชื่อในระบบให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ หรือ “สินเชื่อพิโคไฟแนนซ์” ให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นแหล่งเงินกู้ทางเลือกที่สำคัญของประชาชนที่จะได้เข้าถึงแหล่งเงินกู้ที่ถูกต้อง และทุกอย่างดำเนินการภายใต้กรอบที่กฏหมายกำหนด

อีกทั้งหากพบว่า ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโคไฟแนนซ์ที่ได้รับใบอนุญาต แต่กลับมีการปล่อยเงินกู้นอกระบบที่ผิดกฎหมายอยู่ด้วย ก็ขอให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการทางกฎหมายและแจ้งมายัง สศค. เพื่อพิจารณาบทลงโทษหรือเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป

สำหรับประชาชนที่ประสบปัญหาหนี้นอกระบบ และต้องการความช่วยเหลือ สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบได้โดยตรง ที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1135 หรือขอคำแนะนำได้ที่ สายด่วน 1359

Leave a comment