คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

ธนาคารออมสินตั้งกองทุนช่วย SME

ธนาคารออมสินตั้งกองทุนช่วย SME

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มอบหมายให้ธนาคารออมสิน ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs เพิ่มเติมมากขึ้น เพื่อให้สามารถมีแหล่งทุนที่ดูแลกิจการและทุนหมุนเวียนได้อย่างราบรื่น เป็นไปอย่างแข็งแกร่ง มั่นคง

ซึ่งล่าสุดทางธนาคารออมสิน ได้ดำเนินมาตรการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเชิงบูรณาการ ด้วยการเริ่มจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ “SMEs Private Equity Trust Fund” วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยกองทุนดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม คือ

1.SMEs ระยะเริ่มต้น ที่มีศักยภาพสูง

2.SMEs ที่มีศักยภาพในการเติบโต โดยเฉพาะที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจที่มีประโยชน์ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ

3.SMEs ที่เป็น Supplier ธุรกิจภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ่ หรือเป็นสมาชิกของสภาหอการค้าไทย หรือหน่วยงานภาครัฐ

4.SMEs ที่เป็นกิจการเพื่อสังคม ซึ่งกำหนดนโยบายการลงทุนใน SMEs ระยะเริ่มต้น ที่มีศักยภาพสูงไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท ส่วนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขนาดย่อม ขนาดกลาง วงเงินลงทุนรายละไม่เกิน 50 ล้านบาท

ทั้งนี้ในระยะเริ่มต้นของโครงการนี้ ธนาคารออมสินได้จัดตั้งกองทุนที่ 1 ด้วยวงเงิน 500 ล้านบาท โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสถาบันหลักอีกแห่งหนึ่งในการพัฒนาประเทศเข้าร่วมลงทุนในวงเงินทั้งสิ้น 100 ล้านบาท พร้อมทั้งมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในเชิงบูรณาการ และธนาคารออมสิน มีแผนที่จะร่วมลงทุนกับนักลงทุนและสถาบันอื่นๆ เพื่อจัดตั้งกองทุนจนครบตามเป้าหมายที่วางไว้ 2,000 ล้านบาท ต่อไป

ด้านนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมามีธุรกิจกลางและขนาดย่อมเข้ามาจดทะเบียนและระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แล้วกว่า 147 บริษัท คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนประมาณ 77,000 ล้านบาท ซึ่งความร่วมมือกับธนาคารออมสินในครั้งนี้ จะถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยผ่านผู้ประกอบการเอสเอ็มอีซึ่งมีจำนวนมากและมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ที่มา หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Leave a comment