คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

ธนาคารออมสินส่งมอบความสุขปีใหม่ ด้วย 2 เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ

ธนาคารออมสินส่งมอบความสุขปีใหม่ ด้วย 2 เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ

ธนาคารออมสินเปิดโครงการส่งมอบความสุขช่วงปีใหม่ด้วย 2 เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูง ซึ่งหากเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่มีการหักภาษีอีกด้วย ทำให้ได้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ทั่วไป หรือเทียบได้กับเงินฝากประจำในอัตราสูงเลยทีเดียว

โดยอัตราเงินฝาก 2 รูปแบบดังกล่าวประกอบด้วย

– เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน ดอกเบี้ย 1.45% ต่อปี เทียบเท่ากับฝากประจำอัตราดอกเบี้ย 1.705% ก่อนหักภาษี
– เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน ดอกเบี้ย 1.70% ต่อปี เทียบเท่ากับเงินฝากประจำอัตราดอกเบี้ย 2.00% ก่อนหักภาษี

สำหรับโครงการนี้มีระยะเวลาตั้งแต่ 2 มกราคม – 31 มีนาคม 2559 นี้เท่านั้น
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการรับฝากเงินเผื่อเรียกพิเศษทั้ง 2 ประเภทคือ
– เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
– มีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอน
– ถอนครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ แต่ถ้าถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด จำนวนเงินที่ถนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกตามประกาศธนาคาร ณ วันถอน
– คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายงันจากยอดเงินฝาก และลงรับเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยจะโอนเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน
– รายละเอียดและเงื่อนไข เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

gsp-savings

ติดต่อ www.gsb.or.th
call center 1115

Leave a comment