คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

ธนาคารออมสิน คืนความสุขต่อเนื่อง กับ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน

ธนาคารออมสิน คืนความสุขต่อเนื่อง กับ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน ดอกเบี้ย step up สูงสุด 6%

ธนาคารออมสินออกโครงการขอบคุณผู้ออมเงินด้วยผลตอบแทนคุ้มค่า ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากอย่างต่อเนื่องล่าสุดกับ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ Step up 1.00 – 6.00 % ต่อปี โดยบุคคลธรรมดาจะได้รับยกเว้นภาษี เปิดรับฝากตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 นี้

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ที่มุ่งมั่นส่งเสริมการออม และนำเสนอรูปแบบการออมผ่านผลิตภัณฑ์เงินฝากที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนภาคการออมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยล่าสุดได้ออกผลิตภัณฑ์เงินงากที่มีผลตอบแทนที่น่าสนใจคือ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน โดยเปิดรับฝากตั้งแต่บัดนนี้จนถึงสิ้นปีนี้

ทั้งนี้ทางธนาคารได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบ step up หรือขั้นบันได โดยมีอัตราดอกเบี้ยแต่ละช่วงดังนี้คือ

เดือนที่ 1 – 3 = 1.00% ต่อปี
เดือนที่ 4 – 6 = 1.25% ต่อปี
เดือนที่ 7 – 9 = 1.75% ต่อปี
เดือนที่ 10 = 6.00% ต่อปี

โดยเมื่อคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ 1.80% ต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับเงินฝากประจำที่ 2.11% ต่อปี โดยเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท ซึ่งการเปิดบัญชีขั้นต่ำอยู่ที่ 10,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท โดยผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นภาษี

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ทางสื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางของธนาคารออมสิน เช่น

website www.gsb.or.th
Facebook GSB Society
Offcial Line: GSB ธนาคารออมสิน

หรือติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทั่วประเทศ หรือ Call Center 1115

ข่าวจากเว็บไซท์ ธนาคารออมสิน

Leave a comment