คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

ธนาคารเกียรตินาคิน เจาะลึกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธนาคารเกียรตินาคิน เจาะลึกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร จัดงานสัมมนาใหญ่ประจำปีกับงาน KK Annual Seminar 2016 สำหรับลูกค้าสินเชื่อผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ พร้อมทั้งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมให้ข้อมูล โดยภาพรวมประเมินว่าตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 59 นี้ จะขยายตัว 17% คิดเป็นมูลค่าราว 274,000 ล้านบาท

นางจิราภรณ์ ลินมณีโชติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปี 2558 ที่ผ่านมา ภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้คึกคักมากนัก โดยมีการเปิดตัวโครงการใหม่ๆน้อยลง แต่กลับพบว่ามูลค่าของการเปิดตัวเพิ่มสูงขึ้น อันแสดงให้เห็นถึงการขยับขึ้นของราคา และการปรับตัวของตลาดไปในทิศนทางที่สินค้ามีราคาสูงขึ้น ซึ่งในปี 2559 นี้ ผู้ประกอบการรายใหญ่ต่างก็ได้มีการเตรียมการที่จะเปิตโครงการใหม่ๆ หลายรายด้วยกัน

ผลจากการสำรวจข้อมูลบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ 7 รายที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้แก่ พฤกษา, แลนด์แอนด์เฮ้าส์, แสนสิริ, เอพี, แอล.พี.เอ็น., ศุภาลัย และคิวเฮ้าส์ พบว่า ในส่วนของบ้านใหม่ที่เข้าสู่ตลาด คาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนราว 30% มาอยู่ที่ประมาณ 65,000 ยูนิต

ซึ่งตัวเลขข้างต้นจะเป็นคอนโดมิเนียมราว 60% ทั้งนี้ บล. ภัทร ประเมินว่าตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะขยายตัวประมาณ 17% หรือมีมูลค่าประมาณ 274,000 ล้านบาท การเติบโตดังกล่าวคาดว่าจะมาจากการเปิดตัวใหม่ของโครงการคอนโดมิเนียม ซึ่งในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม-เมษายน 2559) มีคอนโดมิเนียมเปิดใหม่รวม 13,500 ยูนิต คิดเป็นมูลค่าราว 45,000 ล้านบาท

ในระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมานั้น เราจะเห็นการขยายตลาดในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ของไทยที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทต่างชาติในการลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ ซึ่งเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงและแบ่งเบาภาระทางการเงิน และมีการทำการตลาดในลักษณะการนำโครงการคอนโดฯ ในประเทศไทย ไปเปิดตัวในต่างประเทศ ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ต่างกันไป

อีกด้านหนึ่ง ดร. ปิยศักดิ์ มานะสันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าในปี 2559 นั้น มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2558 จากปัจจัยบวก 4 ประการ ได้แก่

1. ทิศทางเศรษฐกิจมหภาคที่คาดว่าจะขยายตัวได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาที่ 2.8% ต่อปี ถัดมาคือ

2. การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวที่จะเป็นผลบวกต่อธุรกิจโรงแรม

3. นโยบายภาครัฐโดยเฉพาะส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าที่จะเป็นผลบวกต่อตลาดอพาร์ตเมนต์ของพนักงานบริษัท

4. การรวมกลุ่มของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะเป็นผลบวกต่อตลาดอพาร์ตเมนต์ของนักธุรกิจต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยในฐานะเป็นศูนย์กลางของอาเซียนตามกลยุทธ์ Thailand +1 ของรัฐบาล

โดยหากพิจารณาในแต่ละตลาด จะพบว่าตลาดโรงแรมมีแนวโน้มขยายตัวดีที่สุด เนื่องจากได้รับอานิสงส์จากการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขาเข้าและนักท่องเที่ยวในประเทศ การเติบโตของสายการบินราคาประหยัด และการขยายตัวของสื่อออนไลน์ในการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ทางเกียรตินาคินคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขาเข้าในประเทศจะเพิ่มขึ้นเป็น 32 ล้านคน 34 ล้านคน และ 36 ล้านคนในปี 2559-2561 ตามลำดับ ซึ่งจะเป็นผลบวกต่อตลาดโรงแรมโดยเฉพาะโรงแรมระดับกลางและประหยัดที่จับกลุ่มนักท่องเที่ยวในประเทศและภูมิภาคเอเชียเป็นหลัก สำหรับจังหวัดหลักด้านการท่องเที่ยวรวมถึงจังหวัดดาวรุ่งที่มีศักยภาพสำหรับธุรกิจโรงแรมมี 18 จังหวัด เช่น ภูเก็ต พัทยา เชียงใหม่ เลย พะเยา และลำปาง เป็นต้น

ในส่วนของตลาดอพาร์ตเมนต์ เกียรตินาคินคาดว่าเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์สำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศ มีแนวโน้มเติบโตดีที่สุด โดยเฉพาะเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เกรดบีที่ได้รับความสนใจมากขึ้นตามการขยายตัวของรถไฟฟ้าที่ทำให้ย่านธุรกิจ ขยายตัวออกไป และส่งผลให้ตลาดเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ของพนักงานบริษัท ได้รับอานิสงส์เชิงบวกด้วยเช่นกัน

สำหรับตลาดนักเรียนนักศึกษายังสามารถเติบโตได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเกียรตินาคินมองว่าทำเลที่ตั้งของอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ในละแวกสถานศึกษาในต่างจังหวัด เช่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังมีศักยภาพเติบโตได้

ขณะที่อพาร์ตเมนต์สำหรับแรงงานในภาคอุตสาหกรรมยังคงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตของประเทศ จากการผลิตที่ใช้แรงงานเป็นหลักเป็นการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น และจังหวัดที่มีศักยภาพสำหรับธุรกิจหอพักคนงานได้แก่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และนครราชสีมา โดยเป็นจังหวัดที่จำนวนคนงานและพื้นที่โรงงานยังคงขยายตัวต่อเนื่อง

Leave a comment