คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

ธนาคารแห่งประเทศไทยสรุปอัตราค่าธรรมเนียมโอนเงินพร้อมเพย์

ธนาคารแห่งประเทศไทยสรุปอัตราค่าธรรมเนียมโอนเงินพร้อมเพย์

รายงานข่าวแจ้งว่า ธปท (ธนาคารแห่งประเทศไทย) ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างนิติบุคคลผ่านระบบพร้อมเพย์ โดยกำหนดให้การโอนเงินระหว่างนิติบุคคลกับนิติบุคคล ถ้าหากไม่เกิน 100,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 10 บาทต่อรายการ แล้วก็ในกรณีที่โอนเงินมากยิ่งกว่า 100,000 บาทขึ้นไปให้คิดค่าธรรมเนียมได้ไม่เกิน 15 บาทต่อรายการ

ขณะเดียวกันในส่วนของบุคคลธรรมดาหากโอนเงินให้กับนิติบุคคลที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ จะคิดค่าธรรมเนียมในอัตราเดียวกับการโอนเงินระหว่างบุคคลกับบุคคล คือ กรณีโอนเงินไม่เกิน 5,000 บาท จะไม่คิดค่าธรรมเนียม ส่วนกรณีโอนเงินระหว่าง 5,000-30,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 2 บาทต่อรายการ กรณีโอนเงินระหว่าง 30,001-100,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 5 บาทต่อรายการ และกรณีโอนเงินมากกว่า 100,000 บาทขึ้นไป คิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 10 บาทต่อรายการ

ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมใหม่ดังกล่าวนั้นมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา ดังนั้น ถ้านิติบุคคลดังกล่าวนำเลขทะเบียนนิติบุคคล หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักมาผูกบัญชีกับแบงก์พาณิชย์ ผู้ที่โอนเงินไม่ว่า นิติบุคคลรายอื่น หรือบุคคลธรรมดา ก็จะเสียค่าธรรมเนียมอัตราใหม่ แต่หากนิติบุคคลรายนั้น ยังไม่ผูกบัญชี ผู้โอนเงินก็จะเสียค่าธรรมเนียมอัตราเดิม

สำหรับค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างธนาคารพาณิชย์ในระบบปกติ ปัจจุบัน ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่เรียกเก็บประมาณ 25-35 บาทต่อรายการ ขึ้นอยู่กับวงเงินของแต่ละรายการ จึงเห็นได้ว่าค่าธรรมเนียมการโอนพร้อมพ์เพย์นั้นจะมีราคาต่ำกว่ามาก

Leave a comment