คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

ธปท.ปรับเกณฑ์คลินิกแก้หนี้ ขยายคลุม บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อบุคคล

ธปท.ปรับเกณฑ์คลินิกแก้หนี้ ขยายคลุม บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อบุคคล

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย ได้เปิดเผยว่า สำหรับการดำเนินงานของโครงการคลินิกแก้หนี้ ซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้น บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บบส.) และธนาคารพาณิชย์ทั้งไทยและต่างประเทศ ต่างมีความตั้งใจแน่วแน่ในการแก้ปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันในไทย ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมา ได้เห็นผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้ให้ประชาชนได้ดีในระดับหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ามีลูกหนี้บางส่วนที่ยังมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติบางประการที่ทำให้เสียโอกาสในการเข้าร่วมโครงการ ดังนั้นเพื่อเป็นการขยายโอกาสให้ประชาชนมากขึ้น จึงได้มีการปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการให้มีความยืดหยุ่นและเปิดกว้างมากขึ้น เช่น เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ได้มีการปรับคุณสมบัติจากเดิมที่จะต้องเป็นบุคคลธรรมดามีเงินเดือนประจำ มาเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ รวมถึงปรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ให้ยืดหยุ่นขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป จะมีการขยายขอบเขตเพิ่มเติมให้ครอบคลุมถึงลูกหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันที่ค้างชำระเกินกว่า 3 เดือน โดยค้างชำระกับธนาคาร ตั้งแต่ 2 แห่ง ขึ้นไป ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2561 โดยนับรวมทั้งกลุ่มที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีและกลุ่มที่ถูกดำเนินคดีแล้วแต่ยังไม่มีคำพิพากษา

จากเดิมเมื่อเริ่มต้นโครงการ ที่กำหนดเฉพาะกลุ่มลูกหนี้ที่มีรายได้ประจำ ค้างชำระเกินกว่า 3 เดือนก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 และยังไม่ถูกดำเนินคดี

ซึ่งการปรับเกณฑ์ใหม่นี้คาดว่าจะมีลูกหนี้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เพิ่มขึ้นประมาณ 50,000 ราย

ด้านนายทีบอร์ พานดิ กรรมการสมาคมธนาคารนานาชาติ กล่าวย้ำว่า ถือเป็นความรับผิดชอบสำคัญของสถาบันการเงินที่จะต้องก้าวเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหนี้อย่างเป็นระบบและครบวงจร ควบคู่กับการให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางการเงิน ในขณะที่ลูกหนี้เองก็จะต้องเพิ่มพูนทักษะ การบริหารจัดการเงินของตนเองไม่ให้กลับเข้าสู่วังวนของหนี้สินอีก

นางฤชุกร สิริโยธิน รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธปท. เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารพาณิชย์ 16 แห่ง สมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ โดยการสนับสนุนของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการคลินิกแก้หนี้ขึ้นนั้น ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานกลางในการแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่สุจริตและมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาให้มีโอกาสแก้ไขภาระหนี้ที่มีกับเจ้าหนี้หลายราย

ในการนี้ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางแทนเจ้าหนี้ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้อยู่ในระดับที่จัดการได้และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งได้เริ่มโครงการนำร่องตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นมา และมีความสำเร็จในการช่วยแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ระดับหนึ่ง โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการคลินิกแก้หนี้ ทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าของโครงการ รวมทั้งพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ด้านนางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ประธานกรรมการ บสส. เปิดเผยว่า ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา โครงการได้ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 594 ราย ภาระหนี้รวม 129.65 ล้านบาท และในสิ้นเดือนเมษายนนี้ จะมีลูกหนี้ที่ผ่อนชำระเสร็จสิ้นเป็นรายแรก

ทั้งนี้นอกจากการแก้ไขปัญหาหนี้แล้ว บสส. ได้จัดอบรมความรู้ทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกราย ช่วยให้ลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งบรรยายให้แก่พนักงานขององค์กรต่าง ๆ เพื่อเสริมสุขภาพทางการเงินที่ดีให้แก่คนในสังคมอีกด้วย

Leave a comment