คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

ธอส เตรียมสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยปีแรก 3.25 – 3.50% ต่อปี หวังเจาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

ธอส เตรียมสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยปีแรก 3.25 – 3.50% ต่อปี หวังเจาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จัดเตรียมวงเงินกว่า 3 หมื่นล้าน เพื่อปล่อยสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ โดยในช่วงปีแรกมีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 3.25 – 3.50% ต่อปี มุ่งหวังเจาะลูกค้ารายได้น้อยถึงปานกลาง พรัอมรับการยื่นคำขอกู้เงินนับตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2559

นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. ได้ออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จัดเตรียมวงเงิน 32,000 ล้านบาท เพื่อทำแพ็คเกจสินเชื่อบ้านที่มีอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับไตรมาสแรกของ ปี 2559 เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยจัดทำแพคเกจต่างๆออกมาดังนี้

แพ็คเกจที่ 1
เป็นสินเชื่อสำหรับลูกค้า ที่เป็นกลุ่มบุคลากรภาครัฐ และกลุ่มสวัสดิการไม่มีเงินฝาก โดยคิดอัตราดอกเบี้ยดังนี้คือ
– ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี
– ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 4.75% ต่อปี
– ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ อัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี

ส่วนกรณีซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการเข้าพักอาศัย จะคิดอัตราดอกเบี้ยที่ MRR (โดยปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.เท่ากับ 6.75% ต่อปี)

แพ็คเกจที่ 2
เป็นสินเชื่อสำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไปโดยคิดอัตราดอกเบี้ยดังนี้คือ
– ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี
– ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 4.75% ต่อปี
– ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ อัตราดอกเบี้ย MRR-0.50% ต่อปี
ส่วนกรณีที่เป็นซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการเข้าพักอาศัย อัตราดอกเบี้ย MRR

แพ็คเกจที่ 3
สินเชื่อสำหรับลูกค้ารายย่อยโครงการ FAST TRACK/ REGIONAL FAST TRACK และลูกค้ารายย่อยโครงการ POST FINANCE ที่เข้าร่วมโครงการกับธนาคาร โดยคิดอัตราดอกเบี้ยดังนี้คือ
– ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี
– ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 4.75% ต่อปี
– ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ กรณีลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี ลูกค้ารายย่อย อัตราดอกเบี้ย MRR-0.50% ต่อปี
ส่วนกรณีซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ย MRR

ทั้งนี้นางไสวรรณ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “แพ็คเกจสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับไตรมาสแรกของปี 2559 นั้นถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่กำลังมองหาสินเชื่อบ้านที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ โดยธนาคารจัดทำขึ้นเพื่อรองรับลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์การให้กู้ที่หลากหลาย พร้อมผ่อนชำระได้นานสูงสุด 30 ปี”

สำหรับผู้ที่สนใจสินเชื่อเงินกู้ในโครงการนี้ สามารถยื่นคำขอกู้ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 29 เมษายน 2559 โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ

ข่าวจาก infoquest

Leave a comment