คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

ธ.ก.ส. ปล่อยกู้แรงงานไทยทำงานต่างแดน

ธ.ก.ส. ปล่อยกู้แรงงานไทยทำงานต่างแดน

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมการจัดหางาน ก.แรงงาน เพื่อเปิดโครงการ สินเชื่อส่งเสริมแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ที่จัดส่งโดยกรมการจัดหางานและ บริษัทจัดหางาน พร้อมวงเงินกู้ไม่เกิน 2.5 แสนบาทต่อราย คิดดอกเบี้ยในอัตราลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 7%

ทั้งนี้ผู้กู้สามารถใช้อสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นประกันหนี้เงินกู้ หรือใช้ลูกค้าในกลุ่มเดียวกัน ค้ำประกันหนี้เงินกู้จำนวน 2 คน หรือใช้ลูกค้าในกลุ่มเดียวกัน ค้ำประกันร่วมกลุ่ม 5 คน ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้แล้วเสร็จไม่เกิน 12 เดือน และไม่เกินสัญญาจ้างงาน โดยต้องชำระคืนเท่ากันทุกงวด และในโอกาสครบรอบ 50 ปี ธ.ก.ส. ธนาคารจัดโปรโมชั่นพิเศษลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินกลับบ้านให้แก่แรงงานไทยลง 50%

ในส่วนของคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการนี้ ประกอบไปด้วย ผู้ขอรับสินเชื่อที่เป็นเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. โดยการกู้เงินเพื่อ
– ตนเอง
– คู่สมรส
– บุตร
– คู่สมรสของบุตรที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายและอยู่ในอุปการะหรืออยู่ในครัวเรือนเดียวกัน

โดยแรงงานจะต้องมีคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้คือ

  • เป็นผู้ผ่านการทดสอบและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กรมการจัดหางานกำหนด
  • ผู้ว่าจ้างให้ทำงานในต่างประเทศกำหนด
  • รวมทั้งต้องได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานในต่างประเทศจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น กรมการกงสุล สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น
  • พร้อมทั้งต้องได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศที่จะไปทำงานโดยได้รับวีซ่าจากประเทศนั้นๆ หรือวีซ่าประเภทอื่นๆ ตามที่กำหนดในแต่ละประเทศนั้น

นอกจากนี้แล้ว ธ.ก.ส.ยังให้บริการทางการเงินด้านอื่นๆ อาทิ
– การบริการรับฝากเงิน
– การบริการโอนเงินระหว่างประเทศ
– การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
– การบริการทางการเงินอื่นๆ ที่กี่ยวข้อง

ด้านผลการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ในการปล่อยสินเชื่อสนับสนุนการไปทำงานต่างประเทศจนถึงปัจจุบันนั้น ได้ปล่อยกู้ให้แรงงานไทยไปแล้วทั้งสิ้น 9.6 หมื่นราย รวมวงเงินสินเชื่อที่ปล่อยให้แรงงานไปทำงานที่ต่างประเทศ 1.26 หมื่นล้านบาท และในปี 2558 กรมการจัดหางานได้จัดส่งแรงงานไทยไปยังต่างประเทศแล้วถึง 1.66 ล้านราย สามารถทำรายได้ส่งกลับเข้าประเทศได้ถึง 8.31 หมื่นล้านบาท

Leave a comment