คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

บสย. จับมือ 17 ธนาคารช่วยผู้ค้ารายจิ๋ว เปิดโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน

บสย. จับมือ 17 ธนาคารช่วยผู้ค้ารายจิ๋ว เปิดโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน ลดปัญหาเงินกู้นอกระบบ

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวง การคลัง ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. ได้ลงนามความร่วมมือกับ 17 สถาบันการเงิน ผ่านการดำเนินงานตามโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย ระยะที่ 2 วงเงินค้ำประกัน 13,500 ล้านบาท

โดยโครงการนี้มีขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย ที่มีการทำธุรกิจ กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ตลาดสด แผงลอย ร้านขายของชำ ร้านตัดผม ร้านขาย อาหารและเครื่องดื่ม ที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจชะลอตัว รวมถึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการขอสินเชื่อ และลดปัญหาการกู้เงินนอกระบบ โดยคาดว่าจะช่วยผู้ประกอบการรายย่อยได้มากถึง 135,000 ราย

นอกจากนี้แล้วทางกระทรวงการคลัง ยังขอให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยให้เกิดการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและมีต้นทุนลดลงเพราะธนาคารพาณิชย์จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ต่อเนื่อง เพราะหากช่วยเหลือและเสริมสภาพคล่องได้มากขึ้น ก็จะทำให้ธุรกิจขนาดเล็ก ทั้งหาบเร่แผงลอย หรือร้านค้าขนาดย่อยเติบโตต่อไปได้ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ประกอบการรายย่อยประสบปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจำนวนมาก ปัจจุบันมี SME กว่า 2.7 ล้านราย แต่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เพียง 5 แสนรายเท่านั้น

พร้อมกันนั้นได้มีการเตรียมหารือกับนายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. ถึงการปรับปรุงหลักเกณฑ์และให้สอดคล้องต่อการค้ำประกันสินเชื่อ ตามที่ธนาคารพาณิชย์เสนอ เพื่อให้ปล่อยสินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

การลงนามร่วมมือกันครั้งนี้ จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับธนาคารพาณิชย์ เพราะ บสย.สามารถค้ำประกันได้เต็ม 100% ช่วยให้ผู้ประกอบการไม่ต้องหาหลักทรัพย์ หรือบุคคลมาค้ำประกันต่อธนาคาร รวมถึงไม่ส่งผลให้การดำเนินงานได้รับความเสี่ยง ซึ่งมองว่าธนาคารพาณิชย์ควรที่จะลดดอกเบี้ยให้ต่ำกว่าที่ปล่อยกู้อยู่ในปัจจุบัน แต่ก็คงขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารว่าจะทำได้หรือไม่ โดยยืนยันว่าความเสียหายจากโครงการนี้น้อยมาก เพราะผู้ประกอบการรายย่อย รายจิ๋ว จะมีวินัยในการผ่อนชำระไม่แพ้รายใหญ่

ทั้งนี้ความร่วมมือภายใต้โครงการนี้ จะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการในการเข้าถึง สินเชื่อ และลดปัญหาการกู้เงินนอกระบบ เบื้องต้นมีสถาบันการเงิน 3 แห่ง ที่พร้อมรับคำขอการค้ำประกันสินเชื่อภายในเดือนเมษายนนี้ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารทิสโก้ และธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ส่วนธนาคาร อื่นๆ จะทยอยเปิดตัวหลังจากนี้

สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการนั้น ต้องมีทรัพย์สินถาวร (ไม่รวมที่ดิน) ไม่เกิน 5 ล้านบาท เพื่อกระจายให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยได้ทั่วถึง โดยรัฐบาลได้เป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อแทนผู้ประกอบการในปีแรก ส่วนปีถัดไปคิดค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 1-3% ทั้งนี้มีระยะเวลาในการขอรับการค้ำประกันสินเชื่อ ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ตามโครงการนี้ บสย. จะให้การค้ำประกัน ต่อรายสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ระยะเวลา การค้ำประกันสูงสุด 10 ปี ความรับผิดในการ จ่ายค่าประกันชดเชยอยู่ที่ 30-50% ขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมค้ำประกัน

ส่วนโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อ ผู้ประกอบการรายย่อย ระยะที่ 1 ที่ผ่านมา ได้สิ้นสุดเมื่อสิ้นปี 2558 ที่ผ่านมา โดยบสย. ได้อนุมัติค้ำประกันสินเชื่อเต็มวงเงิน 5,000 ล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยเป็นจำนวนถึง 49,600 ราย ผ่าน 5 ธนาคาร คือ ธนาคารออมสิน, ธนาคาร ไทยพาณิชย์, ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย, ธนาคารทิสโก้ และธนาคารกรุงเทพ

ข่าวจาก หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Leave a comment