คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

บสย.พร้อมค้ำประกันสินเชื่อ Micro Entrepreneurs ระยะ 2

บสย.พร้อมค้ำประกันสินเชื่อ Micro Entrepreneurs ระยะ 2

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้เปิดเผยว่า ขณะนี้ บสย. พร้อมดำเนินโครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบรายย่อยแล้ว หลังจากคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2 วงเงิน 13,500 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว อันจะช่วยแก้ไขปัญหาการที่ต้องไปกู้ยืมเงินนอกระบบให้ลดลง และช่วยเพิ่มโอกาส SMEs รายจิ๋ว กู้เงินได้เพิ่มขึ้น

ในส่วนของจุดเด่นของโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2 วงเงิน 13,500 ล้านบาทนี้นั้น จะให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีทรัพย์สินถาวร (ไม่รวมที่ดิน) วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท เพื่อเพิ่มโอกาสให้ SMEs รายจิ๋วสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น

ซึ่งในกรณีนี้ บสย. จะรับค้ำประกันต่อรายสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ระยะเวลาการค้ำประกันสูงสุดถึง 10 ปี โดยมีความรับผิดชอบในการจ่ายค่าประกันชดเชยตลอดโครงการสูงถึง 30% – 50% ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันแทนผู้ประกอบการในปีแรก

สำหรับระยะเวลาการขอรับการค้ำประกันสินเชื่อนั้น สามารถยื่นขอได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดย บสย. คาดว่าจะสามารถช่วยผู้ประกอบการ SMEs รายย่อยได้ถึง 135,000 ราย

ส่วนรายละเอียดของโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 1 นั้น เป็นโครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Package Guarantee Scheme สำหรับผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs

โดยโครงการนี้ได้เริ่มขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2557 ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ในวงเงิน 5,000 ล้านบาท และสิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดย บสย. ได้อนุมัติค้ำประกันสินเชื่อเต็มวงเงิน 5,000 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ได้เป็นจำนวนถึง 49,950 รายด้วยกัน

Leave a comment