คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพเพื่อการเดินทางต่างประเทศ

ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพเพื่อการเดินทางต่างประเทศ

โดยปกติแล้วคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศ มักไม่ค่อยนิยมซื้อประกันการท่องเที่ยวกันมากนักและมีความคุ้นชินกับค่ารักษาพยาบาลในประเทศที่มีราคาไม่สูงมาก ในขณะที่ฝรั่งหากต้องการเที่ยวต่างประเทศ จะให้ความสนใจกับการซื้อประกันการท่องเที่ยวมาก เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในประเทศของเขานั้นมีราคาสูง

เนื่องจากอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงสามารถเกิดขึ้นได้ทุกสถานการณ์ และอาจก่อให้เกิดความยากลำบากให้ไม่น้อยโดยเฉพาะเมื่อต้องเดินทางอยู่ในต่างประเทศ ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเพื่อการเดินทางต่างประเทศจะคุ้มครองการเจ็บไข้ได้ป่วยจนต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล การนำส่งผู้ป่วยในต่างประเทศ หรือคุณต้องการคำแนะนำปรึกษาทางกฎหมายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจเป็นจำนวนเงินที่สูงมากจนคาดไม่ถึง

ดังนั้น ในการเดินทางทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อธุรกิจหรือพักผ่อนท่องเที่ยว เพื่อที่ครอบครัวจะมีความรู้สึกอบอุ่นใจและปลอดภัยยิ่งขึ้น จึงควรซื้อหาความคุ้มครองจากแผนประกันภัยการเดินทางก่อนการเดินทาง

ลัษณะความคุ้มครอง

1. ค่าชดเชยกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะฯ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.2)
2. ค่ารักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก เมื่อเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยขณะเดินทาง และขณะอยู่ในต่างประเทศ
3. ค่าใช้จ่ายการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินเพื่อการรักษาพยาบาล หรือการส่งศพกลับประเทศไทย

เงื่อนไขการประกันภัย

1. รับอายุ 5-60 ปี
2. ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนการรับประกัน
3. ระยะเวลาคุ้มครองสูงสุด 90 วันต่อการเดินทางหนึ่งครั้ง
4. ขณะที่ซื้อประกันผู้ขอเอาประกันจะต้องอยู่ในประเทศไทย และต้องซื้อก่อนการเดินทาง
5. กรมธรรม์ระยะสั้นนี้เมื่อซื้อแล้วยกเลิกไม่ได้ ยกเว้น สำหรับแผนยื่น VISA ถ้าไม่ผ่าน สามารถยกเลิกกรมธรรม์ขอเงินคืนได้ โดยต้องแสดงหลักฐานของสถานทูต และต้องแจ้งยกเลิกก่อนวันเริ่มมีผลบังคับ

ข้อยกเว้นที่สำคัญ ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจาก

1. สงคราม-อาวุธนิวเคลียร์-ภัยจลาจล-ภัยก่อการร้าย-การฆ่าตัวตาย-การทะเลาะวิวาท-ขณะเมาสุรา
2. โรคเรื้อรังที่เป็นมาก่อนการทำประกัน อาทิเช่น โรคมะเร็ง-เบาหวาน-ความดันโลหิต-โรคหัวใจ-ภูมิแพ้ ฯลฯ
3. การเสริมความงาม-การตรวจสุขภาพ-ทันตกรรม-คลอดบุตร-ภาวะมีบุตรยาก โรคเอดส์-โรคทางเพศสัมพันธ์-โรคติดสุรา/ยาเสพติด

ข้อยกเว้นอื่นๆ จะระบุไว้ในกรรมธรรม์

ตัวอย่างเบี้ยประกัน

– วงเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท กรณีเดินทาง 1 – 7 วันอยู่ที่ประมาณ 400 บาท จนถึงสูงสุด 61 – 90 วันอยู่ทีประมาณ 2,600 บาท

สนใจติดต่อซื้อประกันประเภทนี้ได้ตามบริษัทประกันทั่วไป เช่น

– ทิพย์ประกันภัย http://www.dhipaya.co.th/insurance/insurance.asp?ID=23&idMenu=40

Leave a comment