คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

พรอมิส สินเชื่อหมุนเวียนบุคคลทั่วไป

พรอมิส สินเชื่อหมุนเวียนบุคคลทั่วไป

เงินด่วนพรอมิสสำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไป ชูจุดเด่น ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน สามารถกู้เพิ่มได้ แม้จะยังไม่ปิดบัญชี ปิดบัญชีก่อนกำหนด ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมยกเลิกสัญญาใดๆ จำนวนงวดการชำระคืน ต่ำสุด 3 เดือน และ สูงสุด 64 เดือน

วงเงินสินเชื่อ

– สำหรับผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 30,000 บาท วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่า ของรายได้ต่อเดือน และมีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่ง ประเทศไทยกับสถาบันทางการเงินอื่นไม่เกิน 3 สถาบัน

– สำหรับผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาท วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อ เดือนหรือไม่เกิน 300,000 บาท แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะต่ำกว่า
* เฉพาะลูกค้าที่ทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป สำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2560 วงเงินที่ได้รับอนุมัติยังคงเท่าเดิม

การคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ยค่าบริการและค่าธรรมเนียม อัตราต่ำสุด 24% – อัตราสูงสุด 28% ต่อปี
(ดอกเบี้ย 15% ต่อปี ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 9-13% ต่อปี)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 20-64 ปี ( จำกัดเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย)
2. บุคคลที่มีรายได้ต่อเดือน 6,000 บาท ขึ้นไป (ผู้ที่แสดงสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนได้)
3. อายุการทำงานปัจจุบัน
– พนักงานรายเดือน อายุงาน 1 เดือนขึ้นไป
– พนักงานรายวัน / สัญญาจ้าง อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป
4. มีที่พักอาศัย หรือมีที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ
5. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

วิธีการสมัคร

สำหรับท่านที่สนใจเงินด่วน พรอมิส สามารถสมัครขอสินเชื่อได้ด้วยตนเอง ที่จุดรับสมัครใกล้บ้าน พร้อมเอกสาร
1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา (กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของราชการต้องแสดงบัตรข้าราชการประกอบด้วย)
2. สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด (ถ้าสมุดบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวจะต้องใช้ Statement จากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด) ตัวจริงพร้อมสำเนา
3. หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนตัวจริง อายุไม่เกิน 60 วัน

หมายเหตุ เอกสารทุกอย่าง ตัวจริงพร้อมสำเนา
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ Call Center 1751
เวลาทำการของเจ้าหน้าที่ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 19.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 – 18.00 น.

ตัวอย่างการคำนวนสินเชื่อ

จำนวนเงินอนุมัติ 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี และค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 9-13% ต่อปี
ระยะเวลาในการผ่อนชำระ 39 งวด ยอดชำระขั้นต่ำต่องวด 1,200 บาท
*ตัวอย่างเป็นการคำนวนในเบื้องต้น ตัวเลขอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ คุณสมบัติของผู้สมัครและผลการพิจารณาอนุมัติในแต่ละราย

ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากทางเว็บไซท์ของ บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด

Leave a comment