คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

มาแล้วประกันสงกรานต์ 2560 จ่ายเบี้ย 222 บาท คุ้มครองหลักแสนพร้อมค่ารักษา 5 พันบาท

มาแล้วประกันสงกรานต์ 2560 จ่ายเบี้ย 222 บาท คุ้มครองหลักแสนพร้อมค่ารักษา 5 พันบาท

หลังจากรอลุ้นกันมานานว่าแพคเกจประกันภัยสำหรับเทศกาลสงกรานต์ หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า ประกันสงกรานต์ ว่าปีนี้จะออกมาเป็นแบบไหน ซึ่งล่าสุดนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกมาเปิดเผยว่าทาง คปภ. ได้ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย ออก “กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสงกรานต์สุขใจ พลัส” หรือ “ประกันภัย 222

โดยประกันภัยนี้จะให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งนอกจากจะให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ในวงเงิน 100,000 บาทแล้ว กรรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสงกรานต์ นี้ยังได้เพิ่มผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 5,000 บาท/ปี อีกด้วย

สำหรับประกันภัย 222 นี้เป็นกรมธรรม์ที่มีเบี้ยประกันภัยราคาถูก เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความคุ้มครองจากอุบัติเหตุ มีอายุการคุ้มครอง 1 ปี โดยผู้ซื้อประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 20-60 ปีบริบูรณ์ และซื้อได้ไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์

ทั้งนี้หากมีการซื้อกรรมธรรม์เกินจากที่กำหนด ผู้รับประกันภัยรายหลังจะคืนเบี้ยประกันภัยให้เต็มจำนวน โดยในขณะนี้มีบริษัทประกันวินาศภัยเข้าร่วมโครงการแล้ว 18 บริษัท โดยประกันภัย 222 ถือเป็นการต่อยอดจากประกันภัย 100 ในปีก่อนหน้า ซึ่งปีที่แล้วที่มียอดจำหน่ายกรรมธรรม์ประกันสงกรานต์ 104,271 ฉบับ คิดเป็นเบี้ยประกันภัยรับรวม 9,232,980 บาท

และเพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน ทาง คปภ. ได้มีการออกคำสั่งนายทะเบียนแก้ไขแบบข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัย โดยคำสั่งนี้ให้มีผลใช้บังคับสำหรับการทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันภัยตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

ประเด็นสาระสำคัญ คือ กรณีที่ผู้ขับขี่รถเอาประกันภัยภาคสมัครใจ มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ แล้วประสบอุบัติเหตุ จะไม่ได้รับความคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากกรมธรรม์ประกันภัย

แต่สำหรับผู้ประสบภัยหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากรถคันที่เอาประกันภัยดังกล่าว จะยังคงได้รับความคุ้มครองต่อไป โดยบริษัทประกันภัยของรถคันที่เอาประกันภัยฝ่ายผิดจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินก่อน แล้วบริษัทประกันภัยจะไปไล่เบี้ยเรียกคืนค่าสินไหมทดแทนจากผู้ขับขี่ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในภายหลัง

ทั้งนี้เดิมทาง คปภ. เคยกำหนดตัวเลขไว้ที่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับกฏหมาย เมาแล้วขับ ที่กำหนดเอาไว้ที่ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ การเปลี่ยนแปลงตัวเลขในครั้งนี้จึงถือได้ว่าเป็นการก้าวไปอีกขั้นของการพยายามลดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ นั่นคือหากถูกตั้งข้อหาเมาแล้วชับและรถคันที่ขับเกิดอุบัติเหตุจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากประกัน คือต้องซ่อมเอง และหากต้องรับผิดจากบุคคลภายนอกผู้ขับขี่ต้องชดใช้ค่าเสียหายผ่านบริษัทประกันอีกด้วย

Leave a comment