คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

สรรพากร เตรียมถก อปท ขอข้อมูลเก็บภาษีบ้านเช่า

หลังจากกฏหมายใหม่มีผลบังคับใช้ให้เจ้าของทรัพย์สินเช่นบ้านและที่ดินเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยล่าสุดกรณีที่กระทรวงการคลังออกมารถบุว่าจะไม่ให้เจ้าของบ้านเช่าต้องเสียภาษีในอัตราเชิงพาณิชย์ แต่ให้เสียภาษีตามประโยชน์ที่ใช้จริงซึ่งเสียภาษีที่ถูกกว่า

จะว่าไปแล้วผู้ให้เช่าเองมีหน้าที่ต้องนำรายได้แจ้งสรรพากรเพื่อเสียภาษี ซึ่งเป็นที่รับรู้กันว่าเสียภาษีปีละ 1 เดือนโดยประมาณ แต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะหลบเลี่ยงภาษีกันเนื่องจากการตรวจสอบนั้นทำได้ยากว่าใครมีบ้านกี่หลัง แล้วอาศัยจริงอยู่ในหลังใด และหลังใดปล่อยเช่า

เมื่อมีกฏหมายใหม่นี้และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) มีหน้าที่สำรวจข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อนำมาใช้ในการเก็บภาษีท้องถิ่นก็จะเป็นการดีที่จะได้ตรวจสอบว่าผู้ที่ปล่อยเช่าไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโด หรือที่ดินเปล่า มีการเสียภาษีถูกต้องหรือไม่ เพราะว่าถ้าหลักฐานจาก อปท ระบุว่ามีการปล่อยเช่า แต่ไม่มีการนำรายได้คำนวนรวมในการประเมินภาษีแล้วสรรพากรตรวจเจอก็ย่อมโดนค่าปรับกันอานเลยทีเดียว

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ได้เปิดเผยว่าในปี 63 สรรพากรจะเร่งประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขอเชื่อมโยงข้อมูลบัญชีสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เมื่อได้ข้อมูลดังกล่าว ก็จะได้นำมาวิเคราะห์ตรวจสอบการเสียภาษีของแต่ละบุคคลว่ามีการนำเงินได้ดังกล่าวเข้ามารวมคำนวนภาษีด้วยหรือไม่ ซึ่งหากมีการจ่ายภาษีถูกต้องอยู่แล้วก็ไม่ต้องกังวลอะไร แต่หากหลีกเลี่ยงไม่เคยนำมาคิดเงินได้เลย ก็ต้องถูกลงโทษ และเป็นการลดปัญหาการหลบเลี่ยงการเสียภาษีอีกด้วย

Leave a comment