คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

สินเชื่อธนาคารรัฐพุ่ง ออมสินแชมป์ปล่อยกู้และเงินฝาก

สินเชื่อธนาคารรัฐพุ่ง ออมสินแชมป์ปล่อยกู้และเงินฝาก

ข่าวจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยรายงานยอดสินเชื่อและเงินฝากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ธนาคารของรัฐ) ณ สิ้นปี 2558 ว่า ยอดสินเชื่อคงค้างของธนาคารรัฐทั้งระบบ เพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 4.482 ล้านล้านบาท เพิ่มจากสิ้นปี 2557 ที่มียอดสินเชื่อคงค้างทั้งระบบที่ 4.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นกว่า 2.53 แสนล้านบาท ถือว่าเพิ่มขึ้นในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า

จากข้อมูลพบว่าธนาคารออมสิน มียอดสินเชื่อคงค้างสุทธิสุดที่สูงกว่า 1.65 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 5.4 หมื่นล้านบาท รองลงมาได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. มียอดสินเชื่อคงค้างที่ 1.38 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.94 หมื่นล้านบาท และตามมาด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มียอดสินเชื่อคงค้าง 8.62 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.85 หมื่นล้านบาท

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) หรือ ไอแบงก์ มียอดสินเชื่อ คงค้าง 9.83 หมื่นล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน 1.15 หมื่นล้านบาท ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) หรือ เอ็กซิมแบงก์ มียอดสินเชื่อคงค้าง 7.35 หมื่น ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 375 ล้านบาท ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ เอสเอ็มอีแบงก์ มียอดสินเชื่อคงค้าง 8.58 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,256 ล้านบาท

ส่วนบรรษัทค้ำประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. มียอดค้ำประกันกว่า 3.08 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.94 หมื่นล้านบาท และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) มีเงินลงทุนในลูกหนี้กว่า 1.19 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่า 2,179 ล้านบาท

นอกจากนี้แล้วยังพบว่า ยอดสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ของธนาคารรัฐทั้งระบบ ณ สิ้นปี 2558 อยู่ที่ 2.06 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 5,201 ล้านบาท โดยมีลูกหนี้กลุ่มสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ที่มียอดหนี้ NPL สูงกว่า 8.61 หมื่นล้านบาท

รองลงมาเป็นลูกหนี้กลุ่มเกษตรกรรม การป่าไม้ และประมง มียอดเอ็นพีแอลกว่า 3.28 หมื่นล้านบาท ลูกหนี้กลุ่มการผลิตมีเอ็นพีแอลกว่า 2.55 หมื่นล้านบาท กลุ่มการขายส่ง ขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ มียอดเอ็นพีแอลกว่า 2.1 หมื่นล้านบาทเป็นต้น

สำหรับภาพรวมยอดเงินฝากคงค้างสุทธิของธนาคารรัฐทั้งระบบ ณ สิ้นปี 2558 อยู่ที่ 4.098 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนกว่า 3.18 แสนล้านบาท โดยมีธนาคารออมสิน ที่มียอดเงินฝากคงค้างสูงที่สุดกว่า 2.05 ล้านล้านบาท รองลงมา คือ ธ.ก.ส. ยอดเงินฝากคงค้างที่ 1.21 ล้านล้านบาท ธอส. มียอดเงินฝากคงค้าง 7.26 แสนล้านบาท และไอแบงก์ มียอดเงินฝากคงค้าง 9.95 หมื่นล้านบาท

ข่าวจาก หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Leave a comment