คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

สินเชื่อบุคคล TMB Refinance

สินเชื่อบุคคล TMB Refinance

การมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสูง อาจจะบั่นทอนกำลังใจคนทำงานกันบ้าง เพราะแม้ชำระเงินคืนทุกเดือนแต่ยอดหนี้เหมือนจะลดลงน้อยมาก นั่นเพราะอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้บางชนิด จะมีอัตราที่สูงกว่าปกติ เนื่องจากไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันใดๆ ทำให้ความเสี่ยงสูง เลยเป็นผลให้ผู้ให้กู้คิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงดังกล่าว

บางคนอาจจะอยากจะปิดหนี้แต่ก็ไม่รู้จะหาเงินก้อนที่ไหน หากจะผ่อนต่อไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าข้างหน้ายังมืดมนไม่มีทางออก แม้คิดว่าจะผ่อนเงินต้นได้หมดแน่ แต่ดอกเบี้ยยิ่งทับถมทวีคูณ เนื่องจากเจอการเอาดอกเบี้ยไปรวมกับเงินต้น แล้วต้องผ่อนทั้งต้น ดอกเบี้ย และดอกเบี้ยของดอกเบี้ยอีกด้วย

หนทางการแก้ไขปัญหาวิธีหนึ่งก็คือการกู้เงินที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ ระยะเวลาในการผ่อนนานขึ้น มาปิดหนี้เก่า แล้วค่อยๆทยอยผ่อนหนี้ใหม่ที่มีข้อเสนอที่ดีกว่า ตัวอย่างหนึ่งก็คือ สินเชื่อบุคคล TMB รีไฟแนนซ์นั่นเอง

คุณสมบัติเด่น

– เป็นเงินกู้ที่โอนเงินทั้งก้อนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของคุณ เพื่อให้คุณไปเคลียร์หนี้บัตรเครดิต หนี้สินเชื่อบุคคล หรือหนี้จากบัตรกดเงินสด ได้ด้วยตัวเอง

– ช่วยให้คุณประหยัดดอกเบี้ย และจ่ายค่างวดต่อเดือนน้อยลง

ข้อเสนอพิเศษ

– อัตราดอกเบี้ยถูก 10% ต่อปี นานถึง 1 ปี สำหรับพนักงานประจำ ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
– วงเงินอนุมัติระหว่าง 30,000 – 1,000,000 บาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน
– ผ่อนชำระได้นานถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 

รายได้ประจำต่อเดือน พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
12 เดือนแรก เดือนที่ 13 เป็นต้นไป 12 เดือนแรก เดือนที่ 13 เป็นต้นไป
15,000 – 30,000 บาท 10% ต่อปี 27% ต่อปี (CPR+9%) 12.50 % ต่อปี 28% ต่อปี (CPR+10%)
30,001 – 50,000 บาท 24% ต่อปี (CPR+6%) 26% ต่อปี (CPR+8%)
50-001 – 100,000 บาท 22% ต่อปี (CPR+4%) 26% ต่อปี (CPR+8%)
ตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป 20% ต่อปี (CPR+2%) 22% ต่อปี (CPR+4%)

tmb-refinance

คุณสมบัติผู้สมัคร

พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ
อายุ 20-60 ปี
รายได้ประจำ ตั้งแต่ 15,000 บาท/เดือน ขึ้นไป
อายุงานปัจจุบัน ตั้งแต่ 4 เดือน ขึ้นไป
อายุ 30-60 ปี
รายได้ประจำ ตั้งแต่ 20,000 บาท/เดือน ขึ้นไป
จดทะเบียนการดำเนินกิจการปัจจุบัน ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สลิปเงินเดือน ต้นฉบับและพิมพ์ด้วยกระดาษคาร์บอนในตัว
  (กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนดังกล่าว  หรือใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน)    ต้องเพิ่ม  สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชีของผู้สมัคร เพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี
 • ใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อหรือบัตรเครดิตของสถาบันการเงินอื่น

ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานธนาคาร / พนักงานเงินทุนหลักทรัพย์  

 • สำเนาบัตรประชาชน   (หรือสำเนาบัตรข้าราชการทหารและสำเนาทะเบียนบ้าน)
 • สลิปเงินเดือน (กรณีใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน)   ต้องเพิ่ม  สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน)
 • สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชีของผู้สมัคร เพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี
 • ใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อหรือบัตรเครดิตของสถาบันการเงินอื่น

ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ  ได้แก่
 1. กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 2. กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 3. กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า
 • สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชีของผู้สมัคร เพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี
 • ใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อหรือบัตรเครดิตของสถาบันการเงินอื่น

หมายเหตุ  ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในดุลพินิจของธนาคาร

สนใจติดต่อขอใช้บริการได้ที่
– ธนาคารทหารไทยทุกสาขา
– โทร 1558
– รายละเอียด https://www.tmbbank.com/loan/unsecured-loans/tmb-refinance.html

Leave a comment