คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

ออมสินคว้านวัตกรรมการเงินยอดเยี่ยมในเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2559

ออมสินคว้านวัตกรรมการเงินยอดเยี่ยมในเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2559

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 ธนาคารออมสินโดยนายบุญสน เจนชัยมหกุล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ รับรางวัล “นวัตกรรมการเงินยอดเยี่ยมในเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2559 The financial Insights Innovation Awards (FIIA) 2016 ด้าน Digital Banking”

โดยรางวัลนี้มาจากบริการทางการเงิน “MyMo” ของธนาคารออมสิน ในการประชุม Asian Financial Services Congress 2016 : Beyond Digital | Making Experiences Count ซึ่ง IDC Financial Insights บริษัทวิจัยและที่ปรึกษาสำหรับธุรกิจการเงินการธนาคาร การประกันภัย และหลักทรัพย์ จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์

Leave a comment