คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

ออมสินจัดดอกเบี้ยถูกใจ ฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน 1.55% ต่อปียกเว้นภาษี

ออมสินจัดดอกเบี้ยถูกใจ ฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน 1.55% ต่อปียกเว้นภาษี

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินในฐานะสถาบันการเงินของรัฐที่ดำเนินภารกิจสำคัญคือ มุ่งมั่นทำหน้าที่ส่งเสริมการออม ด้วยการคิดค้น พัฒนา และนำเสนอรูปแบบการออมผ่านผลิตภัณฑ์เงินฝากที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนภาคการออมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งล่าสุดนี้ ทางธนาคารนำเสนอผลิตภัณฑ์ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน” ซึ่งโครงการนี้เคยเปิดรับฝากไปเมื่อต้นปี 2558 มาแล้ว และตอนนี้ได้เปิดรับฝากอีกครั้ง โดยเริ่มเปิดรับฝากใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 นี้

โดยอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 1.55% ต่อปี และจะได้รับการยกเว้นภาษี ซึ่งถือว่าสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ในปัจจุบันของธนาคารพาณิชย์ทั่วไปที่อยู่ที่ประมาณ 0.5% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ทั่วไปซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1% ต่อปี

Leave a comment