คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

ออมสินปรับเกณฑ์ปล่อยกู้วิชาชีพแพทย์ อนุมัติไม่เกิน 2 ล้านบาท

ออมสินปรับเกณฑ์ปล่อยกู้วิชาชีพแพทย์ อนุมัติไม่เกิน 2 ล้านบาท

ข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศของพ.ร.บ.ธนาคารออมสิน เรื่องการให้สินเชื่อสำหรับกลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์ เนื่องจากธนาคารได้เปลี่ยนแปลงกำหนด หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้สินเชื่อไทรทองสำหรับกลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดความชัดเจน และสามารถดำเนินการให้สินเชื่อได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยสินเชื่อดังกล่าว จะถือเป็นสินเชื่อเฉพาะกลุ่ม ที่ปล่อยกู้สูงสุดรายละ ไม่เกิน 2 ล้านบาท เพื่อวัตถุประสงค์การอุปโภคบริโภค

โดยคุณสมบัติของผู้กู้ จะต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลที่สังกัดหน่วยงานรัฐหรือสังกัดโรงพยาบาลเอกชนเท่านั้น และผู้ประกอบอาชีพเหล่านี้จะต้องได้รับใบประกอบโรคศิลป์ หรือใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี และปัจจุบันไม่ถูกเพิกถอนใบประกอบโรคศิลปะ หรือ ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม พร้อมทั้งต้องมีประวัติทางการเงินที่ดี

ในส่วนของวงเงินให้กู้นั้น จะให้กู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยมีหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งคือ หากกรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยธนาคารให้สิทธิพิเศษกับแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ ไม่จำเป็นต้องมีบุคคลค้ำประกัน กรณีใช้ หลักทรัพย์ประกันเงินกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยมีหลักเกณฑ์ประกอบด้วย ให้กู้ได้ไม่เกิน 95% ของราคาประเมินที่ดินพร้อมอาคาร, ให้กู้ได้ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินห้องชุด และให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดินเปล่า

สำหรับระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้ แบ่งเป็น กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน หรือไม่มีบุคคล ค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 10 ปี, กรณีใช้ หลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 20 ปี ส่วนอัตราดอกเบี้ยแล้วแต่กรณี เช่น หากกรณีใช้บุคคล ค้ำประกัน จะได้รับอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อย ชั้นดี (MRR) ปัจจุบันอยู่ที่ 7.475% บวก 0.75% ต่อปี, กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน MRR + 0.25% ต่อปี เฉพาะกลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ ส่วนกรณี ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ MRR – 0.50% ต่อปี

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า การปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับการให้สินเชื่อของธนาคารออมสิน จะต้องส่งเรื่องมาที่กระทรวงการคลัง เพื่อเสนอประกาศผ่านราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ธนาคารออมสินกำหนดไว้ เพราะธนาคารออมสินเป็นธนาคารของรัฐ

ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

Leave a comment