คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

ออมสินเผย ยอดยื่นกู้บ้านประชารัฐรวม 31,352 ราย วงเงินกู้ 34,528 ล้านบาท

ออมสินเผย ยอดยื่นกู้บ้านประชารัฐรวม 31,352 ราย วงเงินกู้ 34,528 ล้านบาท

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายจัดหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยกำหนดหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อบ้านในอัตราดอกเบี้ยต่ำภายใต้ โครงการบ้านประชารัฐ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังนำเสนอเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมานั้น

จากการที่มีการกำหนดให้ธนาคารออมสินจัดสรรวงเงิน 20,000 ล้านบาท เพื่อปล่อยกู้แก่รายย่อยนั้น ปรากฏว่า ทางธนาคารออมสินต้องหยุดรับการแจ้งความประสงค์และยื่นกู้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 เนื่องจากมีผู้สนใจจำนวนถึง 31,352 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อรวมแล้วกว่า 34,528 ล้านบาท

ขณะนี้ทางธนาคารออมสินอยู่ระหว่างคัดกรอง ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สนใจทั้งหมด และได้เริ่มเข้าสู่กระบวนการพิจารณาสินเชื่อแล้ว ซึ่งคาดว่าในจำนวนเหล่านี้จะมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา หรือแจ้งชื่อซ้ำในการเข้าร่วมโครงการ ทำให้คาดว่าจะมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับการอนุมัติประมาณ 60-70% จากจำนวนผู้แจ้งความประสงค์มาทั้งหมดผ่านธนาคารออมสิน

ดังนั้นนับจากนี้ไปเมื่อการพิจารณาสินเชื่อทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว หากยังมีวงเงินโครงการเหลืออยู่ ทางธนาคารออมสินจะเปิดให้แจ้งความประสงค์และรับเรื่องยื่นกู้ใหม่อีกครั้งในโอกาสต่อไป

ข่าวจาก infoquest

Leave a comment