คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

ออมสิน จัดโปรสินเชื่อ SME ร่วมงาน Thailand Industry Expo 2018

นายภิรมย์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจลูกค้า SME ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ธนาคารออมสิน ได้เปิดเผยว่า ทางธนาคารออมสินจะเข้าร่วมงาน Thailand Industry Expo 2018 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 ถึง 5 สิงหาคม 2561 นี้

ซึ่งในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ ทางธนาคารจะได้นำบริการที่น่าสนใจและเหมาะ สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ 2 ประเภท คือ สินเชื่อ GSB SMEs D-VERs และ สินเชื่อ GSB SMEs บัญชีเดียว เปอร์เซนต์เดียว

สำหรับ สินเชื่อ GSB SMEs D-VERs นั้น เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ หรือเพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร รวมถึงการไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (เฉพาะกลุ่มลูกค้า SMEs เท่านั้น)

โดยสินเชื่อนี้เป็นสินเชื่อประเภทเงินกู้ระยะสั้น เช่น เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน และสินเชื่อประเภทเงินกู้ระยะยาว โดยมีวงเงินกู้เริ่มต้น 1 ล้านบาทต่อราย สูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท จะมีการพิจารณาผู้กู้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สัญชาติไทย จดทะเบียนตามกฎหมายไทย

ทั้งนี้หากมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงินกู้ แล้วทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ธนาคารออมสิน คิดดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นตามอัตราดังนี้คือ
ปีที่ 1 = 4%
ปีที่ 2-3 = 5%
หลังจากนั้น MOR + 1% (ปัจจุบัน MOR ธนาคารออมสิน = 7% ต่อปี)

ในส่วนของเงินกู้ระยะยาว
ปีที่ 1 = 4%
ปีที่ 2-3 = 5%
หลังจากนั้น MLR + 1% ตลอดอายุสัญญา (ปัจจุบัน MLR ธนาคารออมสิน = 6.50% ต่อปี)

สำหรับกรณีที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 30% แล้วทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ธนาคารออมสิน จะคิดดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น
ปีที่ 1 = 4%
ปีที่ 2-3 = 5%
หลังจากนั้น MOR + 2%

ส่วนเงินกู้ระยะยาว
ปีที่ 1 = 4% ปีที่ 2-3 = 5% หลังจากนั้น MLR + 2% ตลอดอายุสัญญา

สำหรับกรณีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 30% สามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันเพิ่มในส่วนที่ขาดได้ ซึ่งโปรโมชั่นนี้จะต้องจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นี้

สำหรับ GSB SMEs บัญชีเดี่ยว เปอร์เซนต์เดียว เป็นเงินกู้ที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการทำบัญชีกิจการเพียง 1 บัญชี

หากมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงินกู้ แล้วทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ธนาคารออมสิน คิดดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นดังนี้คือ
ปีที่ 1 = 1%
ปีที่ 2-3 = MOR
หลังจากนั้น MOR + 1%

ในส่วนของเงินกู้ระยะยาว
ปีที่ 1 = 1%
ปีที่ 2-3 = MLR
หลังจากนั้น MLR + 1% ตลอดอายุสัญญา

สำหรับกรณีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 30% แล้วทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ธนาคารออมสิน จะคิดดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น
ปีที่ 1 = 1%
ปีที่ 2-3 = MOR
หลังจากนั้น MOR + 2%

ส่วนเงินกู้ระยะยาว
ปีที่ 1 = 1%
ปีที่ 2-3 = MLR
หลังจากนั้น MLR + 2% ตลอดอายุสัญญา

โดยกรณีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 30% สามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันเพิ่มในส่วนที่ขาดได้ ซึ่งโปรโมชั่นนี้จะต้องจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นี้

ผู้สนใจสามารถติดต่อใช้บริการสินเชื่อดังกล่าวได้ภายในงาน Thailand Industry Expo 2018 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 ถึง 5 สิงหาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

Leave a comment