คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

เตรียมเปิดตัวสินเชื่อคนชรา ใช้บ้านคำประกันสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่าย

เตรียมเปิดตัวสินเชื่อคนชรา ใช้บ้านคำประกันสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่าย

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า ที่ประชุมสภาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการขยายบทบาทการดูแลผู้สูงอายุ ด้วยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสนับสนุนกิจการทางสังคม เช่น การค้ำประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage Guarantee) สินเชื่อสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) เพื่อช่วยสนับสนุนคุณภาพชีวิตให้กับคนชรา

แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากปัจจุบันไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมวัยชรา ดังนั้น เมื่อเริ่มเกษียณอายุทำงาน ต้องการมีเงินใช้ในการดำรงชีพในวัยชรา และเป็นครอบครัวที่ไม่มีบุตรหลานหรือทายาทเพื่อรับมรดก เนื่องจากปัจจุบันมีคนโสดในสังคมมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จึงหาแนวทางนำทรัพย์สินแปลงมาเป็นหลักทรัพย์ได้อีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ผู้มีอายุวัยเกษียณสามารถขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ทั้งแบงก์รัฐ และแบงก์พาณิชย์ หรือบริษัทประกัน ด้วยการใช้บ้าน ที่ดินที่มีอยู่ ค้ำประกันสินเชื่อ จากนั้นสถาบันการเงินจะส่งเงินให้ใช้เป็นรายเดือนในช่วงวัยชรา เมื่อได้ประเมินราคาหลักทรัพย์ เพื่อคำนวณระยะเวลาการรับเงินเป็นรายเดือน อีกทั้งขณะนี้อยู่ในช่วงนี้ภาระดอกเบี้ยต่ำ จึงดึงดูดให้สถาบันการเงินเข้ามาให้บริการผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

โดยจะเป็นการเปิดให้สถาบันการเงินทุกประเภทเข้ามาให้บริการ เพื่อให้เกิดการแข่งขันในตลาด เพราะกระทรวงการคลังเพียงแค่ออกประกาศให้สถาบันการดำเนินการ ก็สามารถออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ แต่หากให้ บรรษัทตลาดรองที่อยู่อาศัย (บตท.) ให้บริการต้องแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติม เพราะเป็นองค์กรของรัฐ คาดว่าเรื่องดังกล่าวจะสรุปได้ในเร็วๆ นี้เพื่อเสนอปลัดกระทรวงการคลังพิจารณา

Leave a comment