คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

เตือนแก๊งต้มตุ๋น หลอกจะแจกเงินล้าน เก็บค่าสมาชิก 300 บาท

เตือนแก๊งต้มตุ๋น หลอกจะแจกเงินล้าน เก็บค่าสมาชิก 300 บาท

รายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า ทางกระทรวงมหาดไทย ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด พร้อมกำชับถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทราบว่า

ขณะนี้ได้มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีพฤติกรรมเข้าข่ายแก๊งค์ต้มตุ๋นหลอกลวง โดยการชักชวนให้ประชาชนในหมู่บ้านสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเครือข่ายที่ผิดกฎหมาย และสัญญาว่าจะให้ประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ที่สมัครสมาชิกภายใน 15 วัน หลังจากวันสมัคร โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีให้คนละ 1 ล้านบาท 5 ล้านบาท 10 ล้านบาท และ 15 ล้านบาท ตามลำดับ โดยอ้างว่าผู้สมัครสามารถตรวจสอบเงินที่ผู้ชักชวนโอนให้ทางโทรศัพท์เท่านั้น

ผลก็คือ ทางแก๊งเหล่านี้จะชักชวนประชาชนผู้สมัคร ว่าจะต้องดำเนินการจ่ายค่าสมัครสมาชิก คนละ 300 บาท พร้อมส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร และให้ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่จากผู้ชักชวน ในราคาเครื่องละ 1,700 บาท

แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีผู้สมัครเป็นสมาชิกรายใด ได้รับเงินตามที่กลุ่มบุคคลดังกล่าวให้สัญญาไว้ ซึ่งมีการอ้างว่าเงินที่จะนำมาจ่ายให้ผู้สมัครต้องเอามาจากต่างประเทศ ทำให้ต้องใช้เวลาในการดำเนินการ

ทางกระทรวงมหาดไทย จึงขอแจ้งให้อำเภอทุกอำเภอตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ พร้อมให้อำเภอทุกอำเภอตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ หากพบเห็นบุคคลและกลุ่มบุคคลว่ามีพฤติการณ์ดังกล่าวข้างต้น ให้รายงานศูนย์ดำรงธรรม ณ ศาลากลางจังหวัดทราบโดยเร็ว

Leave a comment