คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

เปิดลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ คาดแตะ 10 ล้านราย

เปิดลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ คาดแตะ 10 ล้านราย

นายพรชัย จีระเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวถึงการเปิดรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อขอรับสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่า กระทรวงการคลัง คาดว่า จะมีผู้ลงทะเบียนราว 10 ล้านราย เพิ่มขึ้นจากรอบที่แล้ว ซึ่งมีจำนวนผู้ขอรับสิทธิ 8.3 ล้านราย

ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนเริ่มมีความติ่นตัวมากขึ้นแล้วจากครั้งที่แล้ว ส่วนการเปิดให้ลงทะเบียนครั้งนี้นั้น จะเปิดรับทั้งผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่เคยลงทะเบียนกับทางการมาก่อน รวมถึงผู้ที่เคยลงทะเบียนกับทางการไว้ก่อนหน้านี้แล้วด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอัปเดตข้อมูล โดยกระทรวงการคลังจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนครั้งต่อไป ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน -15 พฤษภาคม 2560 นี้

อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวงการคลังได้เพิ่มเติมเงื่อนไขสำหรับผู้ขอลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการจากรัฐในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน คือ เงินฝาก สลากออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ โดยจะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท

นอกจากนี้แล้วผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย หรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าวในกรณีที่เป็นเจ้าของที่ดินเพื่อการเกษตรต้องพื้นที่มีไม่เกิน 10 ไร่ ส่วนจำนวนที่ดินอื่นนอกการเกษตรต้องมีไม่เกิน 1 ไร่ และต้องมีบ้านที่มีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา หรือห้องชุดขนาดพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมต

ในกระบวนการตรวจสอบนั้น ทางกระทรวงการคลังได้ประสานไปยังกระทรวงมหาดไทยในการขอเครื่องมือในการนำมาตรวจสอบทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาการตรวจสอบทั้งในเรื่องที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ การตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากร ให้แล้วเสร็จภายในไม่เกิน 1 เดือน

สำหรับการลงทะเบียนนั้น ทางกระทรวงการคลังยังได้เพิ่มจุดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมจากสาขาธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อีกด้วย

โดยผู้ที่จะขอลงทะเบียนในรอบใหม่สามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด รวมถึงสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทุกเขต โดยขอรับแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่หน่วยรับลงทะเบียน หรือดาวน์โหลดได้จาก
– เว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง www.mof.go.th
– สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th
– อีเพย์เมนต์ www.epayment.go.th

ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้จากเว็บไซต์ www.epayment.go.th หรือที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้อีกช่องทางหนึ่ง

Leave a comment