คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

ไตรมาสแรกกลุ่มสินเชื่อภาคธุรกิจกระเตื้องแบงก์ยังคุมเข้มมาตรฐาน

ไตรมาสแรกกลุ่มสินเชื่อภาคธุรกิจกระเตื้องแบงก์ยังคุมเข้มมาตรฐาน

ธนาคารแห่งประเทศไทย รายงาน ผลการสำรวจภาวะและแนวโน้มสินเชื่อ ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2559 โดยพบว่าความต้องการสินเชื่อของภาคธุรกิจโดยรวมปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนขณะที่สถาบันการเงินยังคงเข้มงวดมาตรฐานการให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจ

ทั้งนี้ความต้องการสินเชื่อภาคธุรกิจ โดยรวมในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 เพิ่มขึ้นจาก ไตรมาสก่อนเล็กน้อยตามความต้องการสินเชื่อของธุรกิจขนาดใหญ่เพื่อใช้ลงทุน ในสินทรัพย์ถาวร ขณะที่ธุรกิจ SMEs ใช้เป็น เงินทุนหมุนเวียน สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2559 สถาบันการเงินคาดว่าความต้องการสินเชื่อภาคธุรกิจจะปรับเพิ่มขึ้น จากความต้องการสินเชื่อของธุรกิจขนาดใหญ่โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม

สำหรับทางด้านมาตรฐานการให้ สินเชื่อในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 สถาบันการเงินยังคงเข้มงวดมาตรฐานการให้สินเชื่อ แก่ภาคธุรกิจโดยรวม โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs สะท้อนจากการตั้ง Margin สูงขึ้นสำหรับลูกค้ากลุ่มเสี่ยง และการจำกัดวงเงินการให้สินเชื่อ สำหรับไตรมาสถัดไป สถาบันการเงินยังคงคาดว่าจะเข้มงวดมาตรฐานการให้สินเชื่อโดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ตามความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัว ในระดับต่ำ รวมถึงความกังวลด้านคุณภาพสินเชื่อ

ขณะที่ความต้องการสินเชื่อภาคครัวเรือนในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ปรับลดลง จากไตรมาสก่อนตามความต้องการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคอื่นเป็นสำคัญ ส่วนหนึ่งจากการเร่งซื้อรถยนต์ก่อนการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ในไตรมาสก่อน อย่างไรก็ตามสถาบันการเงินคาดว่าความต้องการสินเชื่อภาคครัวเรือนในไตรมาสที่ 2 จะปรับเพิ่มขึ้นในทุกหมวดสินเชื่อ

ด้านมาตรฐานการให้สินเชื่อ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 สถาบันการเงินยังคงเข้มงวด มาตรฐานการให้สินเชื่อภาคครัวเรือนจากไตรมาสก่อน ส่วนหนึ่งมาจากความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจ ความน่า เชื่อถือด้านเครดิตของผู้กู้จากภาระหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง และแนวโน้มภาคอสังหาริมทรัพย์ที่อาจเกิดภาวะฟองสบู่ ส่วนในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 สถาบันการเงินคาดว่าจะยังคงรักษามาตรฐานในการปล่อยสินเชื่อให้แก่ภาคครัวเรือนทุกประเภท

อนึ่งการจัดทำแบบสำรวจภาวะและแนวโน้ม สินเชื่อ (Senior Loan Officer Survey) เป็นการสำรวจ ความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลงานด้านสินเชื่อของสถาบันการเงินผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สถาบันการเงิน (Non-banks) โดยสำรวจเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อสร้างความเข้าใจในการวิเคราะห์สินเชื่อที่ครบถ้วนและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น คำถามในแบบสำรวจครอบคลุมทั้งด้านอุปทานของสินเชื่อ อุปสงค์ของสินเชื่อและ แนวโน้มการปล่อยสินเชื่อในไตรมาสข้างหน้า

ข่าวจาก หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Leave a comment