คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

4 ธนาคารใหญ่ แห่ลดดอกเบี้ยเงินกู้ตามนโยบายรัฐ

4 ธนาคารใหญ่ แห่ลดดอกเบี้ยเงินกู้ตามนโยบายรัฐ

ไทยพาณิขย์ กรุงเทฑ กรุงไทย กสิกรไทย หั่นดอกเบี้ยเงินกู้หวังลดภาระลูกค้า SME และรายย่อย

เริ่มจาก นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลง 0.25% ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและลูกค้าบุคคลทั่วไปในภาวะที่เศรษฐกิจไทยกำลังอยู่ในระหว่างการฟื้นตัว

ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ย MLR และ MOR ต่ำที่สุดในระบบ โดย MLR จะอยู่ที่ 6.025% MOR อยู่ที่ 6.870% และ MRR อยู่ที่ 7.370% ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยใหม่นี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม นี้

นอกจากนี้แล้วทางธนาคารไทยพาณิชย์ ยังออกมาตรการปล่อยสินเชื่อกว่า 2 หมื่นล้านบาท เพื่อช่วยผู้ประกอบการ SME รายย่อยให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับมาตรการอื่นๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการแข่งขันให้กับลูกค้าในกลุ่มนี้

ด้านนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทยได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี หรือ MRR ลง 0.5% ต่อปี เหลือ 7.12% ต่อปี ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม นี้เป็นต้นไป

นอกจากนี้แล้วยังมีการออกโครงการกรุงไทยช่วย SME 4.0 สำหรับลูกค้า SMEทุกกลุ่ม ภายใต้วงเงินรวม 6,000 ล้านบาท โดยโครงการกรุงไทยช่วย SME 4.0 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

– ลูกค้าที่มียอดขายมากกว่า 100 ล้านบาท หรือมีวงเงินสินเชื่อมากกว่า 20 ล้านบาท มี 3 แพ็คเกจ คือ กรณีมีหลักประกัน คิดดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี เริ่มต้นที่ 4% ต่อปี ลูกค้าที่ใช้ บสย.ค้ำประกัน ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี เริ่มต้นที่ 4.5% ต่อปี ส่วนสินเชื่อขายลดลูกหนี้การค้าหรือ Factoring ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 4% ต่อปีเช่นกัน ให้กู้สูงสุดรายละ 40 ล้านบาท ผ่อนชำระนานสูงสุด 7 ปี วงเงินกู้รวม 4,000 ล้านบาท

– ลูกค้าSMEที่มียอดขายน้อยกว่า 100 ล้านบาท หรือมีวงเงินสินเชื่อน้อยกว่า 20 ล้านบาท ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี ในอัตราเริ่มต้น 4% ต่อปี ทั้งลูกค้าที่มีหลักประกันหรือมีหลักประกันและใช้บสย.ค้ำประกัน ให้กู้สูงสุดรายละ 20 ล้านบาท ผ่อนชำระนานสูงสุด 7 ปี วงเงินกู้รวม 2,000 ล้านบาท

ส่วน นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า ธนาคารได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ลง 0.25% เหลือ 7.125% และปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ลง 0.5% เหลือ 7.125% โดยจะมีผลตั้งแต่ 16 พฤษภาคม นี้เช่นกัน ทั้งนี้เพื่อช่วยลดต้นทุนดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของธุรกิจ

ด้าน นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ได้เปิดเผยว่า ธนาคารได้พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ย MRR ลง 0.5% เช่นกัน ทั้งนี้เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐในการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับผู้ประกอบการ SME และลูกค้าบุคคล รวมไปถึงการสนับสนุนให้ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยเป็นไปตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ MRR เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและลูกค้าบุคคลใช้มากที่สุด ซึ่งการปรับอัตราดอกเบี้ยลงในครั้งนี้ ทำให้อัตราดอกเบี้ย MLR, MOR และ MRR อยู่ที่ 6.25 %, 7.12 % และ 7.12 % ตามลำดับ โดยจะมีผลตั้งแต่ 16 พฤษภาคม นี้เช่นกัน

Leave a comment