คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

credit score คืออะไร ทำไมขอสินเชื่อถึงต้องมีการใช้เครดิตสกอร์

credit score คืออะไร ทำไมขอสินเชื่อถึงต้องมีการใช้เครดิตสกอร์

ปัจจุบันสถาบันการเงินในไทยเริ่มมีการใช้ระบบเครดิตสกอร์ริ่งกันมากขึ้นในการให้สินเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล หรือสินเชื่ออื่นๆ ในขณะที่ต่างประเทศใช้ระบบนี้มานานหลายสิบปีแล้ว สมัยที่แอดมินเคยอยู่ต่างประเทศ การสมัครบัตรเครดิตนั้นจะได้รับอนุมัติหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับคะแนนเครดิตของเรา (credit score)

ระบบ Credit Scoring นั้นจะต่างกับข้อมูลเครดิตบูโรในแง่ที่ว่า ข้อมูลเครดิตบูโรจะบันทึกถึงยอดสินเชื่อจากแหล่งต่างๆ ประวัติการชำระหนี้ และสถานะทางบัญชีสินเชื่อต่างๆ

ในขณะที่ระบบเครดิตสกอร์ จะมีข้อมูลต่างๆเพิ่มเข้ามาอีกเพื่อให้ง่ายในการวิเคราะห์สินเชื่อมากขึ้น เหมือนกับเป็นการรู้จักตัวตนของเรามากขึ้นนั่นเอง เพราะจะมีการนำข้อมูลอื่นๆ เช่น อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานที่อยู่อาศัย เข้ามาประมวลผลเข้าด้วยกัน

เมื่อคุณเริ่มสมัครขอสินเชื่อ ผู้ให้ยืมต้องการข้อมูลที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าคุณสามารถชำระหนี้ได้โดยไม่มีปัญหา ซึ่งในอดีตเจ้าหน้าที่สินเชื่ออาจจะมีข้อมูลต่างๆในมือ แต่ให้น้ำหนักในแต่ละประเด็นไม่เท่ากัน ทำให้การวิเคราะห์สินเชื่อของสถาบันการเงินนั้นๆต้องอิงการวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่เป็นหลัก

แต่ระบบ Credit Scoring จะมีแบบแผนที่ชัดเจน เจ้าหนัาที่จะมีข้อมูลด้านต่างๆ แล้วให้น้ำหนักต่างๆแล้วตีออกมาเป็นคะแนน ผู้บริหารเพียงแค่กำหนดว่า ถ้าได้คะแนนเท่านี้สำหรับสินเชื่อประเภทนี้ก็อนุมัติให้ผ่าน แต่หากได้คะแนนเท่านี้ จะต้องมีองค์ประกอบอะไรเพิ่มเติมเป็นต้น

การดำเนินการในลักษณะนี้ ทำให้การคัดกรองสินเชื่อเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ปล่อยสินเชื่อจะสามารถคำนวนความเสี่ยงว่าการปล่อยกู้ครั้งนั้นๆจะเป็นอย่างไร

คนที่ได้คะแนน Credit Scoring สูงๆ ก็จะถูกมองว่ามีความเสี่ยงต่ำ และมีโอกาสสูงที่จะได้รับอนุมัติสินเชื่อแถมอาจจะได้อัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าด้วย และเนื่องจากทุกอย่างเป็นการดำเนินการที่มีรูปแบบชัดเจน ทำให้การตรวจสอบการปล่อยสินเเชื่อต่างๆทำได้ง่าย รัดกุม และลดความเสี่ยงลงได้อีกมาก

ผู้ให้สินเชื่อคำนวนคะแนนเครดิตของคุณอย่างไร

ผู้ให้สินเชื่อจะคำนวน credit score จากข้อมูลที่ได้รับมาจากหลายๆแหล่งด้วยกัน ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลในกรณีดังต่อไปนี้

– ข้อมูลเครดิตบูโร จะเป็นเพียงข้อมูลประวัติการชำระเงินในอดีตของคุณ ซึ่งจะบ่งบอกถึงประวัติการขอสินเชื่อต่างๆ ยอดวงเงินกู้แต่ละรายการ และถือเป็นการบ่งบอกตัวตนของคุณไปในตัว

– ข้อมูลการสมัครสินเชื่อ ซึ่งเป็นข้อมูลประกอบการยื่นใบสมัครในครั้งนั้นๆว่า คุณต้องการยืมเงินไปเพื่ออะไร ข้อมูลสถานะการเงินของคุณ อาชีพ และรายได้ เป็นต้น

– ข้อมูลในอดีต ถ้าคุณเป็นลูกค้าของสถาบันการเงินนั้นๆอยู่แล้ว พวกเขาอาจจะใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในการนำมาพิจารณาด้วย

ผู้ให้กู้ยืมแต่ละรายจะให้น้ำหนักคะแนนที่ต่างกัน

เนื่องจากผู้ให้กู้ยืมแต่ละราย อาจจะมีจุดมุ่งหมายในการประกอบธุรกิจที่ต่างกัน ความสามารถในการรับความเสี่ยงต่างๆ หรือนโยบายด้านต่างๆที่แตกต่างกัน ทำให้ผู้ให้กู้ยืมแต่ละรายอาจจะนำตัวแปรที่แตกต่างกันมาพิจารณา อีกทั้งอาจจะให้น้ำหนักในแต่ละตัวแปรที่แตกต่างกันอีกด้วย เช่นบู้ให้กู้ยืมบางรายอาจจะให้คะแนนกรณีกู้ยืมเงินซื้อบ้านมากกว่ากรณีของบัตรเครดิตเป็นต้น

คะแนนเครดิต (credit score) อาจจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลา เนื่องจากคุณเองอาจจะมีสถานะการเงินที่เปลี่ยนไป เช่นผ่อนรถหมดแล้ว ได้งานใหม่เงินเดือนเพิ่ม แต่หากมีการผิดนัดบ่อยๆคะแนนก็จะลดลงตามไปด้วย ทั้งนี้ในต่างประเทศเราสามารถตรวจสอบคะแนนเครดิตได้ตลอดเวลา

ในไทยเริ่มมีการใช้ credit score แล้ว

ปัจจุบันสถาบันการเงินในไทย เริ่มมีการใช้บริาร credit scoring แล้ว โดยเป็นบริการเพิ่มเติมจากบริษัทเครดิตบูโร

ดังนั้นเพื่อการขอสินเชื่อที่ง่ายขึ้นสำหรับทุกคน อย่าลืมพยายามรักษาเครดิตของตัวเอง ด้วยการชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนดกันนะครับ

Leave a comment