คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

SCB จัดโปรเงินฝาก ดอกเบี้ยสูง มีแต่ได้กับได้

SCB จัดโปรเงินฝาก ดอกเบี้ยสูง มีแต่ได้กับได้

ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดแคมเปญ บัญชีเงินฝากประจำได้กับได้ ระยะเวลา 15 เดือน ที่ให้ดอกเบี้ยในลักษณะขึ้นบันไดเพิ่มขึ้นทุกๆ 5 เดือน ด้วยยอดเงินฝากขั้นต่ำเพียง 50,000 บาทเท่านั้น โดยให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 2.20% ต่อปี

คุณสมบัติเด่นของเงินฝากประจำได้กับได้ของ SCB มีลักษณะเด่นดังนี้
– เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 50,000 บาท เท่านั้น
– ได้รับดอกเบี้ยทุก 5 เดือน โดยจะโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน
– หากมีความจำเป็นต้องใช้เงินก่อนครบกำหนด ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ดอกเบี้ยของช่วงนั้น

อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได

– เดือนที่ 1 ถึง 5 ดอกเบี้ย 1.20 %
– เดือนที่ 6 ถึง 10 ดอกเบี้ย 1.40 %
– เดือนที่ 11 ถึง 15 ดอกเบี้ย 2.20 %

โดยอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงต่อปีของทั้งโครงการโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1.60%

พิเศษได้เพิ่ม

เมื่อรับดอกเบี้ยเข้าเงินฝากจากใจ รับเพิ่ม ฟรี ประกันชีวิตจากอุบัติเหตุ คุ้มครองสูง 20 เท่า สูงสุด 10 ล้านบาท โดย
– คุ้มครองทันที ที่เปิดบัญชีตั้งแต่บาทแรก
– ฝาก ถอน จ่าย โอน ได้เหมือนบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป

scb-fixed-dep-pro

scb-fixed-dep-pro2

*เงื่อนไขบัญชีเงินฝากได้กับได้

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท โดยผู้ขอเปิดบัญชีจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือกลุ่มลูกค้าที่ธนาคารกำหนดไว้ สำหรับบัญชีเงินฝากได้กับได้
 • ดอกเบี้ยเดือนที่ 1-5=1.20%, 6-10=1.40%, 11-15=2.20% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงทั้งโครงการ=1.60% (ถอนเงินต้นก่อนกำหนดได้ โดยจะได้รับดอกเบี้ยเต็มจำนวน ตามแต่ละช่วงเวลานั้น)
 • การจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายงวด 5 เดือน งวดสุดท้ายจ่ายในวันครบกำหนดฝาก โดยจะโอนเข้าบัญชี ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับธนาคาร
 • เมื่อเงินฝากที่ครบกำหนด และไม่ได้ถอนออกไป ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากเป็นเงินฝากประจำ 6 เดือน
 • ระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 59
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**เงื่อนไขบัญชีเงินฝากจากใจ

 • ผู้ฝากจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาตามที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น
 • ไม่พิการหรือไม่เป็นโรคร้ายแรงในวันเปิดบัญชีและตลอดเวลาที่มีบัญชีอยู่
 • อายุตั้งแต่ 15-69 ปี
 • เงื่อนไขและดอกเบี้ยให้เป็นไปตามประกาศเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยของธนาคาร
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง หรือทุพพลภาพถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุโดยทั่วไป (อบ.2) ยกเว้นอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และผู้ที่ใช้จักรยานยนต์ในการปฏิบัติงานเป็นประจำ
 • คุ้มครอง 20 เท่า ของเงินฝากคงเหลือในบัญชีเงินฝากจากใจ ณ วันก่อนเกิดอุบัติเหตุ 1 วัน สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท/บุคคล ตั้งแต่วันเปิดบัญชี สิ้นสุดเมื่อปิดบัญชีหรือมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ รวมทุกบัญชีไม่เกิน 10 ล้านบาท

Leave a comment