คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

ธนาคารแห่งประเทศไทยย้ำ ATM แถบแม่เหล็กใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2562

ธนาคารแห่งประเทศไทยย้ำ ATM แถบแม่เหล็กใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2562

ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาชี้แจงจากกรณีการเปลี่ยนบัตร ATM แบบแถบแม่เหล็ก ให้เป็นบัตรเดบิตระบบชิปการ์ดเพิ่มเติม โดยระบุบัตรแบบแถบแม่เหล็กใช้ได้ถึงสิ้นปี 2562

นางทองอุไร ลิ้มปิติ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ชี้แจงแนวการให้บริการกรณีที่เปลี่ยนบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตแบบแม่เหล็กในปัจจุบันบัน ให้เป็นระบบบัตรเดบิตแบบชิปการ์ดไว้ดังนี้

– ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2559 บัตรที่ออกใหม่จะเป็นแบบ Chip Card ซึ่งจะมีความปลอดภัยสูงกว่าเดิม

– บัตรแถบแม่เหล็กเดิม ยังใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งทางธนาคารผู้ให้บริการจะเริ่มทยอยเปลี่ยนเป็น Chip Card ให้เมื่อบัตรเดิมหมดอายุ

– หากลูกค้ามีความต้องการเปลี่ยนบัตรเดิมเป็น Chip Card ให้ติดต่อกับธนาคารผู้ออกบัตร แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายตามที่ธนาคารเหล่านั้นกำหนด โดยบางแห่งอาจจะมีการยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนบัตรชั่วคราว

– บัตรชิปการ์ดที่ได้ไป ปัจจุบันใช้กับธนาคารเดียวกันได้ตามปกติ แต่การใช้ต่างธนาคาร อาจจะมีบางตู้ที่ยังไม่พร้อมรองรับ ซึ่งจะมีข้อความแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการควรสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขจากธนาคารพาณิชย์ ก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ ซึ่งสอบถามข้อมูลได้ที่ธนาคารพาณิชย์ โดยตรง หรือเรียกดูค่าธรรมเนียมเปรียบเทียบทุกได้ที่ www.bot.or.th

สำหรับค่าธรรมเนียมออกบัตรเดบิตแบบชิปการ์ดใหม่ ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมเท่าเดิม คือ ประมาณ 300 บาท แบ่งเป็น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (กรณีลูกค้าใหม่) 100 บาท + ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท เพราะบัตรไม่มีอะไรต่างกัน

ทั้งนี้ ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่ได้ห้ามการประกัน หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆพ่วงไปกับบัตรแต่อย่างใด เพียงแต่ขอความร่วมมือให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ต้องมีบัตรเดบิตชิปการ์ดแบบธรรมดาๆ คือ ไม่มีออฟชั่นอะไรเลย เป็นเหมือนบัตรเอทีเอ็มที่ใช้กดเงินสดธรรมดา และเป็นบัตรเดบิตธรรมดา ที่ให้ใช้หักชำระสินค้าและบริการต่างๆไว้เป็นบริการพื้นฐานให้ประชาชนผู้บริโภคเป็นทางเลือกด้วยเท่านั้น

Leave a comment