คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

สุริยา ขึ้นแท่นรอง DSI ประกาศล้างแชร์ลูกโซ่

สุริยา ขึ้นแท่นรอง DSI ประกาศล้างแชร์ลูกโซ่

พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล ผู้รับผิดชอบ สำนักคดีอาญาพิเศษ 1 รับหน้าเสื่อเตรียมล้างขบวนการปั่นเงิน หรือแชร์ลูกโซ่ จากกลุ่มบุคคลหรือบริษัทที่เข้าข่ายกระทำความผิด โดยมักจะแฝงตัวเข้ามาสวมรอยเป็นธุรกิจเครือข่ายขายตรง ซึ่งอาจส่อให้เกิดปัญหาแชร์ลูกโซ่ขึ้นได้

โดยหลังเข้ารับตำแหน่ง
พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล มีบทบาทและหน้าที่ในการรับผิดชอบดังนี้

1.สำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ซึ่งเป็นการดูแลควบคุมคดีที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางด้านคอมพิวเตอร์ต่างๆ ควบคุมไปถึงการหลอกลวงประชาชนผ่านช่องทางนี้ รวมไปถึงโซเชียลเน็ตเวิร์คอื่นๆ ที่กลุ่มมิจฉาชีพใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวง

2.สำนักคดีอาญาพิเศษ 1 เป็นหน่วยงานเดิมที่รับผิดชอบ โดยจะมุ่งไปที่การปราบปรามคดีฉ้อโกงประชาชนในลักษณะแชร์ลูกโซ่เป็นหลัก

3.สำนักปฏิบัติการคดีพิเศษภาคซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 4 ภาคด้วยกันคือ
– ภาคเหนือ สำนักงานตั้งอยู่ที่ จ.เชียงใหม่
– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานตั้งอยู่ที่ จ.ขอนแก่น
– ภาคใต้ สำนักงานตั้งอยู่ที่ จ.สุราษฏร์ธานี
– ภาคตะวันออก สำนักงานตั้งอยู่ที่พัทยา จ.ชลบุรี

4.สำนักปฏิบัติการพิเศษ ซึ่งเป็นสำนักที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธ

5.ศูนย์ฝึกฝนสะกดรอย

พ.ต.ต.สุริยา กล่าวว่า สำหรับคดีแชร์ลูกโซ่ หลังได้เข้าไปดูข้อมูลเดิมๆ พบว่า ตามหลักความเป็นจริงแล้ว DSI และตำรวจ ถือเป็นหน่วยงานปลายทางที่จะเข้าไปมีบทบาทในการสะสาง และดำเนินคดีดังกล่าว เพราะข้อเท็จจริงนั้นมีหน่วยงานสำคัญที่ถูกตั้งขึ้นมาดูแล เรื่องนี้โดยเฉพาะซึ่งมีคณะกรรมการแห่งชาติเป็นผู้ดูแล โดยมีชื่อว่า คณะกรรมการป้องกันปรามปราบธุรกิจเงินทุนนอกระบบ ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 ช่วงหลังเกิดคดีแชร์แม่ชม้อย

โดยคณะกรรมการฯ ได้ผ่านความเห็นชอบจากมติ ครม. แต่งตั้งขึ้นมา โดยมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งดำรงตำแหน่ง ประธาน คณะกรรมการฯ และปลัดกระทรวงต่างๆ ที่จะต้องเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการฯ มีบทบาทสำคัญในการป้องกัน ปราบปราม ดูแลผู้เสียหาย ฯลฯ ซึ่งคณะ ดังกล่าว ช่วงแรกได้ทำการแต่งตั้งอนุกรรมการเข้ามาดูแล เรื่องดังกล่าวขึ้นมาหนึ่งชุด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ละจังหวัด รวมไปถึงข้าราชการในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ ในแต่ละจังหวัดรวมกันดูแล

ปัจจุบันเรื่องแชร์ลูกโซ่ และเงินทุนนอกระบบต่างๆ ล้วนถูกโยนมาที่ DSI เป็นผู้ดูแล ทั้งที่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้ว และเมื่อผมได้ถามไปยังส่วนงานที่รับผิดชอบว่า มติดังกล่าว ยกเลิกไปยัง ได้รับคำตอบว่า ยังไม่ยกเลิก ซึ่งเชื่อว่า คณะกรรมการดังกล่าว ทางกระทรวงการคลัง จะเรียกประชุมในเร็วๆ นี้ เพื่อกำหนดแนวทาง และรับทราบถึงปัญหาต่างๆ ว่า คณะกรรมการดังกล่าว จะสามารถขับเคลื่อนแผนงานเดินต่อได้หรือไม่ หรือจะโยนมาให้ทาง DSI ดูแลไปเลย ซึ่งเราก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ตรงนี้”

สรุปข่าวจาก หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Leave a comment