คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

SMEBank เผยคลังอนุมัติเพิ่มทุนอีก 1พันล้านหลังดำเนินการตามแผนฟื้นฟู เล็งใช้ขยายสินเชื่อเน้นกลุ่ม Start up

SMEBank เผยคลังอนุมัติเพิ่มทุนอีก 1 พันล้าน.หลังดำเนินการตามแผนฟื้นฟู เล็งใช้ขยายสินเชื่อเน้นกลุ่ม Start up

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME Development Bank ได้เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้อนุมัติและนำส่งเงินเพิ่มทุนให้กับธนาคารอีกเป็นจำนวน 1,000 ล้านบาทเรียบร้อยแล้วใ ทำให้ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วของธนาคารเพิ่มขึ้นเป็น 14,755 ล้านบาท

ซึ่งการเพิ่มทุนของกระทรวงการคลังในครั้งนี้ เนื่องจากทางธนาคารสามารถดำเนินการได้ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งในด้านการขยายตัวของสินเชื่อ การแก้ไขปัญหา NPLs ตลอดจนถึการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาผู้ประกอบการตามพันธกิจหลักของ ธพว.

“การเพิ่มทุนของกระทรวงการคลังให้ ธพว.อีก 1,000 ล้านบาทดังกล่าว ถือเป็นสิ่งยืนยันถึงความมั่นคงแข็งแรง และความมั่นใจที่จะขับเคลื่อนองค์กรนี้ ให้เป็นกลไกหลักรองรับการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ตามนโยบายรัฐบาล” นายมงคล กล่าว

ทั้งนี้ในปัจจุบัน ธนาคารมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงขึ้น จากการปรับองค์กรตามแผนฟื้นฟู โดยมีผลประกอบการเป็นกำไรต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 และได้ปล่อยสินเชื่อใหม่ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs รายเล็กๆเป้นจำนวนมาก

โดยในส่วนของเงินเพิ่มทุนจำนวน 1,000 ล้านบาทนั้น ธพว.จะนำไปสนับสนุนมาตรการของรัฐบาล ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น ผู้ประกอบการรุ่นใหม่กลุ่ม Start up ที่มีนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทยในการก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 รวมถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม S-curve ที่เป็นยุทธศาสตร์การผลักดันพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สู่เป้าหมายแผนงานของภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคตอีกด้วย

Leave a comment