คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

บริษัทประกันในประเทศไทย

บริษัทประกันในประเทศไทย

การบริการประกันภัยในประเทศไทยนั้นถือได้ว่าเทียบเท่ากับประเทศอื่นๆทั่วโลก ด้วยลักษณะการประกันภัยที่หลากหลาย มีการกำกับดูแลจากหน่วยงานของรัฐคือ กรมการประกันภัย www.oic.or.th/

ข้อมูลจากหน้าเว็บกรมการประกันภัยล่าสุด ระบุมีบริษัทประกันในไทยที่ให้บริการพร้อมหน้าเว็บไซท์อยู่ 25 บริษัทด้วยกันดังนี้คือ

 

ลำดับ รายชื่อบริษัท ข้อมูลที่เปิดเผย
01 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) www.bla.co.th
02 บริษัท กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด www.krungthai-axa.co.th
03 บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด www.generali.co.th
04 บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) www.tokiomarine.co.th/
05 บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จำกัด www.thaicardif.com
06 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด www.thailife.com
07 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) http://www.scblife.co.th
08 บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) http://www.thairelife.co.th
09 บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด www.ocean.co.th
10 บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด www.thanachartlife.co.th
11 บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด www.builife.com
12 บริษัท ประกันชีวิต นครหลวงไทย จำกัด www.scilife.co.th
13 บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) www.prudential.co.th
14 บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) www.Philliplife.com
15 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด www.muangthai.co.th
16 บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) www.manulife.co.th
17 บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) www.thaisamsunglife.co.th
18 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด www.dhipayalife.co.th
19 บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) www.ulife.in.th
20 บริษัท เอไอเอ จำกัด www.aia.co.th
21 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) www.azay.co.th
22 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด www.southeastlife.com
23 บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด www.acelife.co.th
24 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ จำกัด www.alife.co.th
25 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) www.fwd.co.th

ที่มา กรมการประกันภัย ปรับปรุงล่าสุด กรกฎาคม 2555

Leave a comment