คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

ธอส. จัดแพคเกจสินเชื่อให้คนไทยมีบ้าน ชูดอกเบี้ยปีแรกเพียง 2.75%

ธอส. จัดแพคเกจสินเชื่อให้คนไทยมีบ้าน ชูดอกเบี้ยปีแรกเพียง 2.75%

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้เปิดเผยว่า สำหรับปี 2560 นั้นธนาคารยังคงมุ่งเน้นขับเคลื่อนองค์กรตามพันธกิจ ทำให้คนไทยมีบ้าน ด้วยการเตรียมกรอบวงเงิน 41,200 ล้านบาท จัดทำแพ็คเกจสินเชื่อทำให้คนไทยมีบ้าน สำหรับช่วงไตรมาส 1 และไตรมาส 2 เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกสาขาอาชีพ

โดยแพ็คเกจต่างๆ จะประกอบด้วย

แพ็คเกจที่ 1 สินเชื่อสำหรับกลุ่มลูกค้าสวัสดิการหน่วยงานของรัฐ (กรอบวงเงิน 6,000 ล้านบาท) พิเศษด้วยอัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 เท่ากับ 3% ต่อปี
ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี
ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ อัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี กรณีซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.เท่ากับ 6.75% ต่อปี)

แพ็คเกจที่ 2 สินเชื่อสำหรับกลุ่มลูกค้าสวัสดิการธุรกิจเอกชน (กรอบวงเงิน 8,000 ล้านบาท) พิเศษอัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 เท่ากับ 3.25% ต่อปี
ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี
ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ อัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี กรณีซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกฯ คิดอัตราดอกเบี้ยที่ MRR

แพ็คเกจที่ 3 สินเชื่อสำหรับกลุ่มลูกค้ากลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป
(กรอบวงเงิน 5,000 ล้านบาท) พิเศษอัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 เท่ากับ 3.50% ต่อปี
ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 4.75% ต่อปี
ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ อัตราดอกเบี้ย MRR-0.50% ต่อปี กรณีซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกฯ คิดอัตราดอกเบี้ยที่ MRR

แพ็คเกจที่ 4 กลุ่มลูกค้าโครงการจัดสรรที่เข้าร่วมโครงการ ประเภท Fast Track / Smart Fast Track / Regional Fast Track และ LTF กับธนาคาร (กรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท) พิเศษอัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 เท่ากับ 2.75% ต่อปี
ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี
ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ กรณีลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อย อัตราดอกเบี้ย MRR-0.50% และกรณีซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกฯ คิดอัตราดอกเบี้ยที่ MRR

แพ็คเกจที่ 5 โครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เพิ่มสุข ปี 2560 (กรอบวงเงิน 2,000 ล้านบาท) สำหรับลูกค้าธนาคารที่มีประวัติการผ่อนชำระดีสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 36 เดือน โดยจะให้กู้เพิ่มเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกฯ คิดอัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1-3 เท่ากับ MRR – 2.76 (หรือปัจจุบันเท่ากับ 3.99% ต่อปี)
ปีที่ 4 เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ย MRR

แพ็คเกจที่ 6 สินเชื่อสำหรับกลุ่มลูกค้าโครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน (กรอบวงเงิน 200 ล้านบาท) สำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน และปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด อาทิ ผู้ที่ประกอบอาชีพประจำหรืออาชีพอิสระ ซึ่งก่อนเข้าร่วมโครงการไม่สามารถแสดงหลักฐานแหล่งที่มาของรายได้

แต่หากจัดทำสมุดบัญชีรับจ่ายรายวัน ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนดไม่น้อยกว่า 9 เดือน พร้อมกับเปิดบัญชีเงินฝาก และฝากเงินอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมาแสดงเป็นหลักฐานแสดงการมีอยู่ของรายได้ เป็นต้น อัตราดอกเบี้ย

ปีที่ 1-3 เท่ากับ MRR – 2.25% ต่อปี (หรือปัจจุบันเท่ากับ 4.50 % ต่อปี)
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ อัตราดอกเบี้ย MRR-0.50% กรณีซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกฯ คิดอัตราดอกเบี้ย MRR

ทั้งนี้ลูกค้าที่สนใจสามารถยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 หรือภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด และติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ
  • หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000
  • หรือ www.ghbank.co.th
  • Facebook fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Leave a comment