คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก จาก ธนาคารออมสิน กู้ 5 หมื่น ไม่ต้องค้ำประกัน ทำอย่างไร

ธนาคารออมสินถือเป็นธนาคารเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงตามนโยบายของรัฐบาล ล่าสุดได้เปิดบริการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ปล่อยกู้สูงสุด 50,000  บาท โดยไม่ต้องค้ำประกันพร้อมปลอดการชำระหนี้ในช่วง 6 เดือนแรกไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยอีกด้วย

แต่ไม่ใช่ทุกคนจะขอกันได้ ทางธนาคารมีเงื่อนไขพิเศษเพื่อช่วยเหลือฐานรากจริงๆ นั่นคือต้องเป็นลูกหนี้เงินกู้ของธนาคารมาก่อนแล้ว และเพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่านแอพพลิเคชั่น Mymo เท่านั้น

เงื่อนไข สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

 • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat rate) กรณีผิดนัดชำระหนี้ให้คิดเพิ่มอีกร้อยละ 0.50% ต่อเดือน (รวมเป็น 0.85% ต่อเดือน) ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ  อัตราดอกเบี้ยเทียบเท่ากับ 4.2% ต่อเดือนแบบ Fix Rate หรือเทียบเท่ากับ 7.98% แบบลดต้นลดดอก
 • ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายงวดได้สูงสุดไม่เกิน 3 ปี (30 งวด) และมีระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและดอกเบี้ย)
 • ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
 • ต้องชำระหนี้ด้วยการหักบัญชีเงินฝาก โดยผู้กู้ทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากที่ได้รับระบุไว้เพื่อชำระหนี้ และผู้กู้ต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีดังกล่าวก่อนถึงวันครบกำหนดชำระเงิน
 • เปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าวงเงินจะหมด

คุณสมบัติของผู้ขอ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อของออมสินมาก่อน หรือปิดบัญชีสินเชื่อมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
 • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย อาชีพด้านบริการ อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำ อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได
 • ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานธนาคารออมสิน
 • ไม่เป็นผู้มีรายได้ประจำจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ

วิธีลงทะเบียน สินเลื่อเสริมพลังฐานราก

การลงทะเบียนขอสินเชื่อเสริมพลังฐานราก สามารถกระทำได้ผ่านแอพพลิเคชั่น “MyMo” ของ “ธนาคารออมสิน” สามารถทำได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • เข้าแอพพลิเคชั่น “MyMo” เลือกเมนู “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก” และกดปุ่มสมัคร
 • กรอกเลขหลังบัตรประชาชน และกดถัดไป หน้าจอจะแสดงรายละเอียดการสมัคร ตรวจสอบให้ถูกต้อง และกดถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ
 • หน้าจอจะแสดงวงเงินสูงสุดที่สามารถขอสินเชื่อได้ จากนั้นให้เลือกจำนวนเงินกู้ที่ต้องการ และตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย กดถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ
 • หน้าจอจะแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไข กดยอมรับ และเลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจนสุดหน้า จากนั้นกดยินยอม และยืนยัน
 • กดรับรหัส OTP เมื่อระบบส่งรหัสมาแล้วมายังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้ ให้กรอกรหัส OTP และยืนยัน
 • จากนั้นหน้าจอจะแสดงรายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล สามารถ Save เก็บไว้ได้ และเป็นอันเสร็จสิ้น

หลังสมัครแล้ว ให้รอผลการอนุมัติหรือไม่อนุมัติสินเชื่อผ่านทาง แอพ Mymo

Leave a comment